nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så hamnade Trollhättan högst i avfallsranking

Ett nytt sophämtningssystem och idoga informationsinsatser. Det är två av hemligheterna som gjort Trollhättan till bästa avfallsverksamhet.

Bengt Peterson, renhållningschef i Trollhättan.
  • Annons 1

Nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre avfallsmängder än jämförbara kommuner. Och allt till en låg kostnad. Så lät omdömet om Trollhättan när Avfall Sverige i veckan släppte sitt index över bästa avfallsverksamheter.

Miljö & Utveckling ringde upp Bengt Peterson, renhållningschef i Trollhättan för att få veta hur de gått tillväga.

– Jag skulle säga att det är två satsningar som verkligen gett genomslag. Den första handlar om information. Sedan tio år tillbaka har kommunen en informatör som lägger sin arbetstid på kunskapsspridning om avfallshantering. Vi anordnar studiebesök, företag kan lägga arbetsplatsträffar hos oss för att få igång diskussion om sortering och vi besöker gymnasieskolor. Alla fjärdeklassare i kommunen har ett antal lektionstimmar i avfallshantering. Vi hämtar upp dem med buss och kör dem till anläggningen där de får saft och bullar och en guidning av återvinningscentralen, vilket brukar vara mycket uppskattat. De första som gick utbildningen är 21-22 år idag och jag tror att det har fått genomslag i statistiken.

Vilken är den andra satsningen?

Vi bytte sophämtningssystem 2013 och gick över till ett tvåkärlssystem, ett för matavfall och ett för restavfall. Samtidigt fick villaägarna restavfallshämtning en gång i månaden och de som behöll samma kärlstorlek som förut fick en sänkt avgift på 500 kronor. Jag hade räknat med att cirka 30 procent av villaägarna skulle nappa, men det blev hela 65 procent. Med månadsinsamling måste man vara duktig på att på att sortera ut allt förpackningsmaterial ur restavfallet, annars får det inte plats i tunnan. Vi har exempelvis ökat vår insamling av kartong med 35 procent och av plast med 25 procent.

Vad har du för tips till andra kommuner?

Information är jätteviktigt, prata med abonnenterna på olika sätt. Skolan är ett bra forum. Vi har anpassat vår information till läroplanen vilket uppskattas av lärarna. Eleverna blir små avfallspoliser.

Vi har också ett nära samarbete med Vänersborg och Uddevalla kommun kring avfallshanteringen vilket ger synergieffekter, bland annat i form av lägre kostnader.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4