nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så håller du ditt företag uppdaterat inom miljörätt

Det kan vara svårt att hålla sig informerad om vilka lagar på miljöområdet som gäller ditt företag och hur de förändras. Inom Tetra Pak har man utarbetat ett gemensamt system för miljöansvar och informationsspridning.

  • Annons 1

En viktig aspekt av Tetra Paks miljöarbete är att följa villkoren för fabrikernas tillstånd. För att uppnå dessa villkor följer man kontrollprogram och redovisar regelbundet resultatet. Lagen om producentansvar för förpackningar är en annan viktig hållpunkt.

– Vi är skyldiga att ha återvinningssystem för de förpackningar som vi producerar, förklarar Agneta Melin, miljöchef för Tetra Pak i Norden.

Vilka lagar som är relevanta skiljer sig lite åt för de olika bolagen inom Tetra Pak. Men man har samordnat arbetet genom att utse miljöfunktionärer och en miljöcontroller. Det finns en miljöfunktionär på varje bolag. Den personen har ansvar för att få ut information om lagar och förändringar till de avdelningar i verksamheten som är berörda. Miljöfunktionärerna få mycket av sin information från miljöcontrollern, som noga bevakar rättsfall och kommande förändringar inom lagstiftningen. Genom regelbundna möten förs informationen vidare till miljöfunktionärerna och vidare ut i verksamheten.

Kartläggning

Alla Tetra Paks produktionsbolag i Sverige är certifierade enligt ISO 14001. Agneta Melin menar att det är en fördel om man i samband med införandet av miljöledningssystem anlitar en konsult som gör en kartläggning av vilka lagar som är viktiga att följa.

– Då kan man utesluta ett antal lagar och få en stomme att arbeta med, förklarar Agneta Melin.

Ett bolag där det här arbetssättet används är Tetra Pak Processing Components. Där har man sammanställt en lista som består av relevanta lagar, vilka avdelningar som påverkas och de viktigaste paragraferna i kortform. För att även kunna ha uppsikt över vad som händer inom EU prenumerar man på nyhetstjänsten ENDS Daily. På Tetra Pak Dairy and Beverage Systems utgör en prenumeration på Miljöbalken en viktig informationskälla. Olof von Knorring, kvalitets- och miljöansvarig på Tetra Pak Dairy and Beverage Systems, tycker att det kan vara svårt att tolka lagen och att kontrollera att den verkligen följs. För att råda bot på problemet har man hyrt in en konsult som är jurist med specialinriktning på miljö. Resultatet av konsultens arbete används sedan för fortsatta interna kontroller av lagefterlevnad.

Juridisk hjälp

Att anlita en jurist är inte en ovanlig lösning. Mannheimer Swartling Advokatbyrå arbetar mycket med att hjälpa företag med uppdatering och tolkning av miljölagar. Strategin är att så tidigt som möjligt få reda på kommande lagändringar.

– En ledstjärna i vårt arbete är att vara steget före våra klienter, säger Per Molander, ansvarig för miljörättsgruppen inom Mannheimer Swartling.

För att lyckas med det har man en omfattande nyhetsbevakning och tillgång till en rad miljörättsliga databaser. Representanter för firman sitter med i utredningar som ser över nya lagförslag, till exempel Miljöbalkskommittén. På så sätt får man tidigt insyn i hur lagstiftarens tankar går och kan föra informationen vidare till klienterna. Mannheimer Swartling prenumererar också på Miljödomstolarnas avgöranden, vilket ger tillgång till alla domar inom området. Avgörandena registerförs och man diskuterar ofta vad ett visst avgörande har för betydelse för en viss bransch eller ett visst företag. Firman ger även ut ett miljörättsligt nyhetsbrev och deltar som föreläsare vid seminarier.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4