nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Medelnederbörden i Sverige kommer att öka mellan 30- 50 procent fram til 2100 enligt prognoser från SMHI.
Medelnederbörden i Sverige kommer att öka mellan 30- 50 procent fram til 2100 enligt prognoser från SMHI. FOTO: Shutterstock

Så förändras klimatet– län för län

Vi kommer att få det varmare och regnigare i Sverige under 2000-talet. SMHI har gått igenom det framtida klimatet län för län. De största förändringarna sker från mitten av seklet.

  • Annons 1

De 21 rapporterna, en för varje län, ger geografiskt detaljerad information om hur klimatet kommer att förändras fram till nästa sekelskifte. för varje län finns två olika framtidsscenarier, ett om vi har en kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

-De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Stor temperaturskillnad.

Med fortsatt ökande utsläppsnivåer stiger Sveriges medeltemperatur fram till nästa sekelskifte med 4-6 grader. Med minskade utsläpp kan ökningen stanna på 2-4 grader. Medelnederbörden ökar med 30-50 procent med ökande utsläpp, men som mest 30% med utsläppsminskningar. Flödena i våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid. Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.

De nya länsanalyserna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd.

Här hittar du analyserna– län för län

 

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.