nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Medelnederbörden i Sverige kommer att öka mellan 30- 50 procent fram til 2100 enligt prognoser från SMHI. FOTO: Shutterstock

Så förändras klimatet– län för län

Vi kommer att få det varmare och regnigare i Sverige under 2000-talet. SMHI har gått igenom det framtida klimatet län för län. De största förändringarna sker från mitten av seklet.

  • Annons 1

De 21 rapporterna, en för varje län, ger geografiskt detaljerad information om hur klimatet kommer att förändras fram till nästa sekelskifte. för varje län finns två olika framtidsscenarier, ett om vi har en kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

-De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Stor temperaturskillnad.

Med fortsatt ökande utsläppsnivåer stiger Sveriges medeltemperatur fram till nästa sekelskifte med 4-6 grader. Med minskade utsläpp kan ökningen stanna på 2-4 grader. Medelnederbörden ökar med 30-50 procent med ökande utsläpp, men som mest 30% med utsläppsminskningar. Flödena i våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid. Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.

De nya länsanalyserna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd.

Här hittar du analyserna– län för län

 

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.