Så blir regeringens energipolitik

Hundra procent förnybar el fram till 2040, inga nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och 50 procent effektivare energianvändning till 2030. Det är målen för regeringens energipolitik.