nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”S: Alla måste ges chansen att producera egen el”

Regeringens förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el har stora brister. Genom att utesluta alla som bor i lägenhet går man miste om både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster, skriver Ann-Kristine Johansson och Ingemar Nilsson i en debattartikel.

  • Annons 1

Sverige har unika naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, sol, vatten och skog och det finns ett stort intresse bland svenskarna att producera sin egen förnybara el. Vi Socialdemokrater vill, till skillnad från regeringen, underlätta för alla Sveriges hushåll att vara delaktiga i omställningen till ett hållbart samhälle.

Regeringen har lagt fram ett förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el. Det är ett steg i rätt riktning, men tyvärr har förslaget stora brister. Om det breda engagemanget ska kunna förverkligas, krävs avgörande förändringar.

För det första måste alla hushåll, inte bara villaägare, ges förutsättningar att producera sin egen el. Regeringens förslag omfattar i praktiken bara de som har möjlighet att sätta upp solceller på sitt eget tak eller ett litet vindkraftverk på tomten. Det är obegripligt att regeringen därmed vill utesluta en majoritet av alla Sveriges hushåll – de som bor i lägenhet. Dessa har inget eget tak eller tomt, men kan ändå producera sin egen förnybara el genom att äga andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ.

Regeringens förslag om att exkludera andelsägande är inte bara diskriminerande mot alla som bor i lägenhet, det är inte heller teknikneutralt. Förslaget gynnar små anläggningar, men missgynna större anläggningar som ägs av hushåll som går samman för att producera sin el. Därmed missar man också de samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar som följer av att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk. För oss Socialdemokrater är det självklart att även andelsägd förnybar elproduktion bör ges samma förutsättningar.

För det andra bör systemet utformas så att hushållen får en direkt återkoppling på sin investering. Socialdemokraterna förespråkar en riktig nettodebitering, som betyder att den förnybara el som privatpersoner eller företag producerar och överför till elnätet får kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet.

En ökad förnybar elproduktion i Sverige möjliggör minskade utsläpp av växthusgaser från kolkraftverk i våra grannländer, samtidigt som det pressar det svenska elpriset och bidrar till att skapa jobb i hela landet. Den som är snabb att ställa om får bättre konkurrenskraft än omvärlden.

Vi Socialdemokrater vill att alla hushåll, både de som bor i villa och de som bor i lägenhet, ska ges goda möjligheter att producera sin egen förnybara el och på så sätt vara delaktiga i den nödvändiga energi- och klimatomställningen.

Ann-Kristine Johansson (S)

Riksdagsledamot Värmland, ledamot av Näringsutskottet

Ingemar Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland, ledamot av Näringsutskottet

Håller du med? Om inte hör av dig till debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.