nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Projektet pågår till 2020 och väntas ge den första samlade bilden av ögonfransstylisters och nagelteknologers arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa. FOTO: Shutterstock

Riskfylld hantering av kemikalier i skönhetsbranschen

Skönhetsbranschen hanterar kemikalier som betraktas som hälsofarliga i andra yrken. Forskare vid Karolinska institutet ska nu kartlägga hur stort problemet är.

  • Annons 1

Forskarna kommer att rikta in sig på ögonfransstylister och nagelteknologer som arbetar med produkter som innehåller akrylater. Vid exponering kan de leda till att man drabbas av eksem och luftvägsbesvär.

– Många arbetstagare inom dessa yrken hanterar inte produkterna lika säkert som man gör inom traditionellt manliga branscher med liknande exponering, där risker med kemikalier är väl kända. Det beror på att många kvinnor inom skönhetsbranschen helt enkelt inte känner till att de hanterar produkter som innehåller farliga substanser, säger Sara Gunnare, forskare vid Karolinska institutet.

Tillsammans med forskaren Helen Wahlquist, ska hon kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och mäta deras exponering för hälsofarliga akrylater.

Ge en samlad bild

Projektet finansieras av AFA Försäkring och pågår till 2020. Resultatet väntas bli den första samlade bilden av ögonfransstylister och nagelteknologers arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa. I projektet ingår också att ta fram en branschinriktad webbutbildning om säker hantering av produkter som innehåller akrylater.

– Risker med hantering av kemikalier är ett vanligt arbetsmiljöproblem inom flera yrkesområden. Genom att stödja den här forskningen kan vi bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kopplad till kemikalier i ännu större utsträckning än tidigare, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.