nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Riksrevisionen granskar översvämningsberedskap

Regeringens arbete med klimatanpassning granskas av Riksrevisionen. Myndigheten ska undersöka om arbetet mot bland annat översvämningar sker effektivt.

  • Annons 1

Den globala uppvärmningen ökar riskerna för översvämningar, ras och jordskred. Samtidigt bedöms investeringarna i system för att avleda vattenmassor otillräckliga.

– Vi ska granska om statens arbete för att förebygga översvämningar genom avledning av vatten är effektivt. Vi ska också granska hur styrning och samordning mellan olika aktörer på området fungerar, säger riksrevisor Ulf Bengtsson.

Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är komplicerad då både vattenledningar, och sjöar och vattendrag går över kommungränserna. Om någon brister i det förebyggande arbetet kan det drabba andra kommuner både uppströms och nedströms.

Kostnaden för klimatanpassning riskerar att bli högre om arbetet inte påbörjas i tid och är effektivt samordnat, konstaterar Riksrevisionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nytt forskningsbegrepp ska få människor att se naturens värde

Genom att prata om ”naturens bidrag till människor” istället för ekosystemtjänster, kan naturens värde för människan ses ur ett mer komplett perspektiv. Det föreslår trettio internationella experter kopplade till FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

  • Annonskod Huvudspalten 4