nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Riksrevisionen granskar översvämningsberedskap

Regeringens arbete med klimatanpassning granskas av Riksrevisionen. Myndigheten ska undersöka om arbetet mot bland annat översvämningar sker effektivt.

  • Annons 1

Den globala uppvärmningen ökar riskerna för översvämningar, ras och jordskred. Samtidigt bedöms investeringarna i system för att avleda vattenmassor otillräckliga.

– Vi ska granska om statens arbete för att förebygga översvämningar genom avledning av vatten är effektivt. Vi ska också granska hur styrning och samordning mellan olika aktörer på området fungerar, säger riksrevisor Ulf Bengtsson.

Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är komplicerad då både vattenledningar, och sjöar och vattendrag går över kommungränserna. Om någon brister i det förebyggande arbetet kan det drabba andra kommuner både uppströms och nedströms.

Kostnaden för klimatanpassning riskerar att bli högre om arbetet inte påbörjas i tid och är effektivt samordnat, konstaterar Riksrevisionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.