nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Riksrevisionen granskar översvämningsberedskap

Regeringens arbete med klimatanpassning granskas av Riksrevisionen. Myndigheten ska undersöka om arbetet mot bland annat översvämningar sker effektivt.

35725_1177258_62426160
  • Annons 1

Den globala uppvärmningen ökar riskerna för översvämningar, ras och jordskred. Samtidigt bedöms investeringarna i system för att avleda vattenmassor otillräckliga.

– Vi ska granska om statens arbete för att förebygga översvämningar genom avledning av vatten är effektivt. Vi ska också granska hur styrning och samordning mellan olika aktörer på området fungerar, säger riksrevisor Ulf Bengtsson.

Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är komplicerad då både vattenledningar, och sjöar och vattendrag går över kommungränserna. Om någon brister i det förebyggande arbetet kan det drabba andra kommuner både uppströms och nedströms.

Kostnaden för klimatanpassning riskerar att bli högre om arbetet inte påbörjas i tid och är effektivt samordnat, konstaterar Riksrevisionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.