nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Riksdagen har klubbat klimatbeslut

År 2020 ska Sveriges utsläpp vara 40 procent lägre än 1990 års nivåer. Det stod klart när riksdagen klubbade igenom nya mål för den svenska klimatpolitiken.

  • Annons 1

Den 11 mars lämnade regeringen över propositionen En sammanhålen klimat- och energipolitik till riksdagen och i tisdags röstade riksdagen igenom den. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 2020 än 1990. Beslutet gäller för de verksamheter som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk samt delar av industrin. Utsläppsmål för stora industrier och energiproduktion kommer EU-länderna att bestämma gemensamt.

År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn minst 10 procent. Förlaget innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till samma år.

Styrmedel på skatteområdet

För att nå Sveriges utsläppsminskningsmål avser regeringen att redan beslutade styrmedel ska kompletteras med utvecklade ekonomiska styrmedel på skatteområdet. Dessa styrmedel beräknar man ska kunna bidra till en minskning på två miljoner ton utsläpp. Regeringen menar också att att man inom ramen för det nationella målet ska genomföra utsläppsminskade åtgärder i andra länder i form av gröna investeringar i utvecklingsländer eller insatser i andra EU-länder. Regeringen avser även att fullt ut genomföra minskningar i enlighet med beslutade åtgärder inom EU.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.