nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Av 100 kronor spenderade på konsumentprodukter går mindre än en krona går till reparationer och ännu mindre till att hyra eller dela saker. Ett skatteavdrag kan få fler att välja att reparera sina saker, menar regeringens utredare. FOTO: Shutterstock

Reparationer kan ge skatterabatt

Ett skatteavdrag på reparationer och en ökad tillgänglighet till bilpooler. Det är två av fem konkreta förslag i utredningen om en cirkulär ekonomi som presenteras idag.

  • Annons 1

Enligt en FN-rapport som presenterades vid G20-mötet 2015 kan de uppskattade vinsterna från en effektivare resursanvändning väga upp kostnaderna för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. I hela världen finns idag ett växande intresse för att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi, Sverige är inte undantaget.

Men i Sverige försvagas omställningstakten av att det saknas en övergripande strategi på området, skriver regeringens utredare, Ola Alterå, på DN- debatt. Idag lämnar han sitt åtgärdspaket till regeringen för hur en cirkulär ekonomi kan stimuleras.

Utredningens förslag till regeringen är att:

1) Inrätta en delegation för cirkulär ekonomi under näringsdepartementet som får i uppgift att korta avståndet mellan innovationsprojekt, marknadsintroduktion och spridning av resurseffektiva och cirkulära lösningar.

2) Skapa ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för  reparationer, begagnatförsäljning och uthyrning, ett hyberavdrag. Ett hyberavdrag skulle skapa omkring 10 000 nya arbetstillfällen.

3) Öka tillgängligheten till bilpooler. Kommuner bör avsätta gatumark för parkering för bilpooler, på liknande sätt som de i dag kan ha särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade. En bilpoolsbil kan ersätta sex vanliga bilar.

4) Ge kommunerna i uppdrag att förenkla för hushållen att minska sitt avfall och ställ krav på både kommuner och statliga myndigheter att agera mer cirkulärt och resurseffektivt.

5) Stärk konsumenternas ställning vid begagnathandel och utöka rätten att reklamera undermåliga produkter för att stimulera utvecklingen av långlivade och hållbara produkter.

Läs mer

Så vill regeringens utredare skapa en cirkulär ekonomi

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.