nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Fiskelåda
FOTO: Kasper Holgers/Havs- och vattenmyndigheten

Regler för spårbarhet av fisk försenas

Den 1 januari 2017 skulle nya regler om spårbarhet av fisk och andra livsmedel som fångas i havet ha trätt i kraft. Nu försenas detta i minst tre månader.

  • Annons 1

De nya reglerna grundar sig i EU:s kontrollförordning, där man nu infört krav på spårbarhet och märkning av alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas och odlats i havet inom EU och som kan användas som livsmedel.

Men förordningen ger utrymme för tolkningar och nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att deras förslag till föreskrifter prövas av EU-kommissionen.

– För att inte riskera att föreskrifterna ogiltigförklaras i ett senare skede så väljer vi att anmäla förslaget till EU-kommissionen, säger Åsa Häggström, verksjurist på HaV.

Enligt HaV:s ursprungliga tidplan så skulle de cirka 300 företagen som omfattas av kraven börja använda systemet senast den 1 januari 2017. De skulle ha ansökt om att vara registrerade senast den 31 oktober 2016.

– Senareläggningen medför att införandet i Sverige förskjuts med drygt tre månader. Sista datum för ansökan om registrering ändras därför preliminärt till 1 mars 2017, och tidpunkten för när rapporteringen ska börja blir preliminärt 1 maj 2017, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.