nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringens utredare av delningsekonomin utsedd

Regeringen har utsett KTH-forskaren, Karin Bradley, till särskild utredare med uppdrag att se över lagar och regler kring den växande delningsekonomin.

  • Annons 1

Delningstjänster som samåkningsföretaget Uber Pop och hotellrörelsen Airbnb blir allt fler och växer snabbt. I dag saknas lagstiftning för den här typen av verksamhet.

Därför beslutade regeringen den 17 december i fjol att tillsätta en utredning om ”Användarna i delningsekonomin” för att se över behovet av lagändringar.

Enligt direktivet ska utredningen:

*kartlägga olika modeller som möjliggör transaktioner då privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort prylar eller erbjuder tjänster.

*analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner

*resonera om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar, nationellt eller inom EU, framför allt gällande förmögenhetsrätt, de konsumenträttsliga delarna av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning

*bedöma behovet av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, till exempel genom information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.