nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Regeringens utredare av delningsekonomin utsedd

Regeringen har utsett KTH-forskaren, Karin Bradley, till särskild utredare med uppdrag att se över lagar och regler kring den växande delningsekonomin.

  • Annons 1

Delningstjänster som samåkningsföretaget Uber Pop och hotellrörelsen Airbnb blir allt fler och växer snabbt. I dag saknas lagstiftning för den här typen av verksamhet.

Därför beslutade regeringen den 17 december i fjol att tillsätta en utredning om ”Användarna i delningsekonomin” för att se över behovet av lagändringar.

Enligt direktivet ska utredningen:

*kartlägga olika modeller som möjliggör transaktioner då privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort prylar eller erbjuder tjänster.

*analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner

*resonera om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar, nationellt eller inom EU, framför allt gällande förmögenhetsrätt, de konsumenträttsliga delarna av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning

*bedöma behovet av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, till exempel genom information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4