nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringens CDM-projekt utreds

CDM-kritiken har haglat på senaste tid, såväl från EU-håll som på internationell nivå. Nu har också regeringen bestämt sig för att se över sina miljöinvesteringar i utvecklingsländer.

  • Annons 1

Det blir Energimyndigheten som får i uppdrag av regeringen att förbättra och se över klimatnyttan med de investeringar som Sverige gör i projekt via mekanismen Clean Development Mechanism, CDM. Projekten spänner från biobränsleeldade kraftverk i Indien, småskalig vattenkraft i Malaysia och vattenrening med hjälp av solenergi i Rwanda.

– Gröna investeringar i andra länder är ett effektivt sätt att bidra till nödvändig hållbar utveckling i u-länder och snabbt minska utsläppen. Det regeringen nu vill säkerställa är att det inte ska finnas någon svaghet i våra investeringar, utan att åtgärderna är sådana som annars inte skulle ha vidtagits och att de bidrar till hållbar utveckling, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ser över redovisning

En viktigt del i Energimyndighetens uppdrag blir att säkerställa att projekten inte skulle ha sjösatts även utan investeringen, det så kallade additionalitetskravet som är uttalat inom Kyotoprotokollets ramverk för flexibla mekanismer. Andra delar i uppdraget är att se över hur investeringarna kan fördelas över tid, hur projektresultaten ska redovisas och hur en ambitionshöjning i klimatmålen på EU-nivå påverkar utrymmet för att använda CDM. Mekanismen ses som ett sätt för Sverige att minska sina utsläpp förutom minskningar på hemmaplan och därmed nå uppsatta klimatmål.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Andelen biogas ökar – men minskning för fordonsgas

Ny statistik från SCB visar att andelen biogas i den fordonsgas som säljs i Sverige ökar. Ökningen är kraftig jämfört med 2016. Då var 73 procent av fordonsgasen biogas, medan man år 2017 nådde hela 86 procent. Biogasen ökar även i absoluta tal. – Det är positivt att biogasandelen ökar för varje år, här är […]

  • Annonskod Huvudspalten 4