nr-logo

Tidningen för miljöproffs

flyg
FOTO: Pixabay

Regeringen utreder flygskatt

Flyget bör bära en större del av sina klimatkostnader. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att undersöka om en flygskatt är rätt väg att gå.

  • Annons 1

Utredningen ska:

  • Ge förslag på hur skatten ska utformas för att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.
  • Se över hur skatten kan uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.
  • Ta i beaktande att skattens utformning ska samverka med de närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bland annat jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Utredare blir chefsjuristen Gabriella Loman som ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2016.

En Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen genomförde 2010 visade att 62 procent av svenskarna då stödde en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin. Det skulle exempelvis innebära en höjning av biljettpriset med 250 kronor på sträckan Göteborg-Stockholm.

– En skatt på flyget skulle jämna ut konkurrenssituationen mellan flyg och tåg. Vi vill ha rättvisa styrmedel mellan olika trafikslag. En flygresa mellan Sverige och Thailand subventioneras idag med cirka 5000 kronor per person, jämfört med vad en bilist betalar för motsvarande utsläpp av växthusgaser, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen.

Men alla är självfallet inte positiva till att en flygskatt utreds. Enligt en kritisk interpellation som Edward Riedl (M) skrev under förra året, i samband med att budgetpropositionen för 2015 aviserades, skulle en flygskatt orsaka att 10 000 jobb försvinner i Sverige.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.