nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Regeringen utreder flygskatt

Flyget bör bära en större del av sina klimatkostnader. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att undersöka om en flygskatt är rätt väg att gå.

  • Annons 1

Utredningen ska:

  • Ge förslag på hur skatten ska utformas för att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.
  • Se över hur skatten kan uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.
  • Ta i beaktande att skattens utformning ska samverka med de närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bland annat jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Utredare blir chefsjuristen Gabriella Loman som ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2016.

En Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen genomförde 2010 visade att 62 procent av svenskarna då stödde en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin. Det skulle exempelvis innebära en höjning av biljettpriset med 250 kronor på sträckan Göteborg-Stockholm.

– En skatt på flyget skulle jämna ut konkurrenssituationen mellan flyg och tåg. Vi vill ha rättvisa styrmedel mellan olika trafikslag. En flygresa mellan Sverige och Thailand subventioneras idag med cirka 5000 kronor per person, jämfört med vad en bilist betalar för motsvarande utsläpp av växthusgaser, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen.

Men alla är självfallet inte positiva till att en flygskatt utreds. Enligt en kritisk interpellation som Edward Riedl (M) skrev under förra året, i samband med att budgetpropositionen för 2015 aviserades, skulle en flygskatt orsaka att 10 000 jobb försvinner i Sverige.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4