nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringen satsar 2,3 miljarder på havet

Regeringen avsätter 2,3 miljarder kronor i åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Ansvarig för arbetet med havsplanering blir den nya Havs- och vattenmyndigheten.

  • Annons 1

I takt med att det görs allt större anspråk på haven för vindkraft, vågkraft, fiskeriverksamheter och transporter ökar behovet av planering kring hur havsmiljön kan brukas utan att förbrukas. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att Havs- och vattenmyndigheten blir ansvarig för att dra igång arbetet med havsplanering för svenska vatten och svensk ekonomisk zon. I arbetet ska näringslivet och miljöorganisationer bjudas in för att medverka.

– Miljöfrågorna måste komma med från början när olika intressenter ska samsas kring användande av havets resurser. Havsplanering är ett sätt att möjliggöra ett brukande utan förbrukande av våra känsliga hav. När vi nu sätter igång med havsplanering får vi större möjligheter att skapa ett hållbart användande av havets resurser, samtidigt som vi skyddar och återskapar känsliga ekosystem, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Totalt avsätter regeringen över 2,3 miljarder kronor till åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö mellan 2012 och 2015. Av dessa öronmärks 108 miljoner kronor till arbetet med havsplanering.

– Havsplanering är viktig inte minst för att skapa tydliga och stabila förutsättningar för till exempel vindkraftsutbyggnad till havs. För näringslivet innebär det en ökad förutsägbarhet när spelreglerna blir tydligare, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4