nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Naturskyddsföreningen
Innan jul gav Kemikalieinespektionen dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70, efter att branschorganisationen Svenska Betodlarna ansökt om det. FOTO: Pixabay

Regeringen ökar insatserna för skydd av pollinerare

Antalet pollinerande insekter i naturen minskar drastiskt i Sverige, vilket får konsekvenser för jordbruket, trädgårdsnäringen och den biologiska mångfalden. Därför ger regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda den negativa utvecklingen.

  • Annons 1

20 procent av de svenska fjärilar som har bedömts av Artdatabanken är rödlistade. 27 procent av de bedömda stekelarterna, där bin och humlor ingår, i Sverige är rödlistade. I Europa har nästan 40 procent av de vilda bina och 30 procent av fjärilarna minskande populationer.

– Allt pekar på att en stor del av de arter som vi människor och naturen är beroende av inte mår bra. Det är en oerhört allvarlig utveckling som vi både kan och måste vända, säger miljöminister Karolina Skog.

Ska föreslå kostnadseffektiva insatser

Naturvårdsverket får i uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. De ska också föreslå kostnadseffektiva insatser som kan vända utvecklingen.

– Det pågår satsningar idag som underlättar för pollinatörerna, men det görs inte tillräckligt. Naturvårdsverkets förslag ska kunna vägleda regeringen, myndigheter, företag och privatpersoner i vad som mer behöver göras, säger Karolina Skog.

Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket ta in synpunkter från Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, SLU och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 16 april 2018.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Debatt: Sverige kan bli världsledande inom bio-CCS

Debatt

Sverige kan bli världsledande med bred tillämpning av bio-CCS. Med sammanlagda utsläpp på 30 miljoner ton biogen koldioxid från 38 stora punktkällor finns goda förutsättningar. Det blir dyrt i starten, men på sikt sjunker kostnaderna, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio – Svenska bioenergiföreningen.