nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeländringar inom miljödepartementet

  • Annons 1

Regeringen har beslutat om några regeländringar inom miljödepartementets ansvarsområde. En av dem innebär att verksamhet vid anläggningar som ingår i sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall ska prövas av en och samma miljödomstol även om anläggningarna ska vara belägna i olika domstolsområden.

Det har också beslutats om förordningsändringar för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara behörig myndighet i ärenden enligt direktivet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.