nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeländringar inom miljödepartementet

  • Annons 1

Regeringen har beslutat om några regeländringar inom miljödepartementets ansvarsområde. En av dem innebär att verksamhet vid anläggningar som ingår i sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall ska prövas av en och samma miljödomstol även om anläggningarna ska vara belägna i olika domstolsområden.

Det har också beslutats om förordningsändringar för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara behörig myndighet i ärenden enligt direktivet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt webbverktyg, ”Förändringsrutan” ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.