nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Reach ställer till det för återvinnare

Den europeiska kemikalielagen Reach som syftar till att eliminera farliga gifter ger återvinningsföretag huvudvärk. Lagen hämmar EU:s ansträngningar om att minska beroendet av importerade råmaterial. Men en lösning på problemet kommer att ta tid, skriver Euractiv.com.

  • Annons 1

Reach antogs 2006 med målet att skydda konsumenternas hälsa och miljön genom att tvinga kemiföretag att fasa ut de mest skadliga ämnena på marknaden. Det gäller till exempel cancerframkallande kemikalier, medel som visat sig skapa missbildningar, samt ämnen som ackumuleras i den mänskliga kroppen och i miljön.

För företag som lever på att ta tillvara avfall som ett sekundärt råmaterial innebär Reach problem, trots att tillvaratagandet av avfall också är ett EU-miljömål.

Euractive.com har talat med miljöchefen på det nederländska återvinningsföretaget Sita, Wobbe van der Meulen. Han säger att om du återvinner en produkt fullt ut så betyder det att du får en ny produkt. Och har du en produkt som du släpper på den europeiska marknaden så måste den följa Reachlagstiftningen. Problemet med att använda återvunna produkter som råmaterial, speciellt plast, är att de kan innehålla kemiska substanser som inte längre är tillåtna i Europa på grund av Reach.

Här uppstår ett problem för de företag som använder återvunnet material som råmaterial att följa lagstiftningen. Bjorn Hansen, chef över EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, bekräftar att Reach skapar problem för återvinnare. Han uppger att kommissionen arbetar för att synkronisera lagarna, men medger att det kommer att ta tid.

Under tiden kan den skeva lagstiftningen innebära att företag som Sita inte tycker att det är värt att följa Reach. Som lagen ser ut nu kan ett återvinningsföretag tvingas analysera varenda återvunnen komponent för att se att de inte innehåller kemikalier som är otillåtna enligt Reach. För miljö och människor är det så klart önskvärt, men ur affärssynpunkt ökar kostnaderna för återvunnit material. Det kan alltså bli en olönsam affär att hantera återvunnet material. Det kan verka smartare att deponera avfallet än att återvinna det på det sättet som EU-kommissionen egentligen vill.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.