nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Rapport: Så kan EU:s utsläppshandel utvecklas

Överskottet på utsläppsrätter inom EU behöver är ett problem. Att låta fler sektorer täckas av handelssystemet eller begränsa möjligheten att använda krediter är några av de åtgärder som EU föreslagit.

  • Annons 1

Det finns ett stort överskott av utsläppsrätter vilket riskerar att göra handelssystemet verkningslöst. I rapporten The State of the European Carbon Market föreslår EU-kommissionen sex strukturella åtgärder som ska minska överskottet på utsläppsrätter.

I en rapport till regeringen har forskarna Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svante Mandell, VTI, analyserat förslagen utifrån hur de påverkar handelssystemets funktion och effektivitet. Forskarnas analys visar att ett alternativ är att öka EU:s klimatmål från 20 till 30 procent före år 2020, vilket skulle påverka mängden utsläppsrätter i handelsystemet, något som EU redan 2009 under de internationella klimatförhandlingarna diskuterade som en möjlighet.

– Ett annat alternativ är att bredda systemet EU ETS så att det täcker fler sektorer. Här är transporter det mest uppenbara alternativet. Det är intressant eftersom det skulle öka kostnadseffektiviteten, men det finns även en risk att priset skulle öka alltför mycket. Det verkar inte realistiskt att genomföra en sådan reform före 2020, men den kan vara ett alternativ på längre sikt, säger Lars Zetterberg.

En mer genomgripande förändring är att införa prisreglerande mekanismer i handelssystemet.

– Vi tycker att det vore särskilt intressant att införa prisgolv och eventuellt pristak på marknaden. Ett sådant system skulle med automatik hantera de problem vi just nu ser. När priset faller ner till prisgolvet så minskas mängden utsläppsrätter – detta tvingar fram mer utsläppsminskningar i de lägen då dessa är billiga, vilket ökar systemets effektivitet, säger Lars Zetterberg i en kommentar.

Rapporten finns att läsa här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.