nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Att göra förskolan giftfri har varit prioriterat. FOTO: Pixabay

Rapport om giftfri vardag klar

– Men arbetet fortsätter till 2017

Kemikalieinspektionen fick 2011 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Nu har slutrapporten överlämnats till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

  • Annons 1

Slutredovisningen av handlingsplanen för en giftfri vardag lämnades passande nog över på en förskola. Passande därför att handlingsplanen särskilt har inriktats på att skydda barns och ungas hälsa.

– Jag är nöjd med vad vi hittills har åstadkommit för att minska riskerna och att vi framgångsrikt arbetat på många fronter. Resultatet är bland annat att vi gjort fler inspektioner av farliga kemiska ämnen i varor, arbetat för att utveckla EU-lagstiftningen och ökat det internationella arbetet, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Andra åtgärder har varit att ta fram förslag på ekonomiska styrmedel för att minska farliga kemikalier och dialoger med företag i bland annat leksaksbranschen för att öka deras medvetenhet.

Ny plan till 2017

Men arbetet slutar inte här. Kemikalieinspektionen har redan fått i uppdrag att vidareutveckla handlingsplanen fram till 2017.

– Då har vi möjlighet att fortsätta driva frågor som utveckling av EU-lagstiftningen, internationella överenskommelser och ha en fortsatt god nationell tillsyn. Vi behöver också särskilda åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen, säger Nina Cromnier.

Här kan du läsa hela Kemikalieinspektionens rapport.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.