nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Rapport: Koldioxidfri el är lösningen

Ökad satsning på el, effektivare elanvändning samt koldioxidneutrala tekniker för att producera el. Det är viktiga pusselbitar för att lösa klimatfrågan, enligt rapport från Eurelectric.

  • Annons 1

Eurelectric, elföretagens europeiska branschorganisation, presenterar i en rapport hur en koldioxidneutral elsektor år 2050 kan nås. Enligt rapporten kan växthusgasutsläppen i hela EU minska med 75 procent till år 2050. För att nå dit förespråkar rapporten att elen får fler användningsområden, till exempel i transportsektorn och i uppvärmningssektorn, vilket dessutom ger en kraftig energieffektivisering.

– Studien visar att det är möjligt att nå en i princip koldioxidneutral elproduktion till 2050 för hela EU, vilket är en ambition som hela den europeiska branschen stödjer. I Sverige har vi det ju redan idag mycket väl förspänt med 98 procent koldioxidfri elproduktion. Vårt bidrag till att vi kan nå målet är en ökad export av vår klimateffektiva el, säger Maria Sunér Fleming, Svensk Energis enhetschef för produktion.

95-procentig utsläppsminskning

Enligt rapportens scenario för år 2050 består 38 procent av den europeiska elmixen av förnybar energi medan 27 procent kommer från kärnkraft. 30 procent görs i anläggningar med koldioxidavskiljning och 5 procent kommer från övrig fossil energi. Detta minskar utsläppen från elproduktionen i Europa med nästan 95 procent.

– De slutsatser som dras kring vad som måste göras stämmer mycket väl med den svenska branschens analys, säger Maria Sunér Fleming. Rapporten visar tydligt att el är en viktig del av lösningen på klimatproblemet och att elbranschen således spelar en viktig roll.

Rapporten ska presenteras på FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.