nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Räkna på livscykelkostnad bra miljöargument

Genom att ta med livscykelkostnad i upphandling kan du skapa argument för dyrare investeringar som är bättre ur miljösynpunkt.

  • Annons 1

Miljöstyrningsrådet har lanserat LCC-guiden, en introduktion till vad livscykelkostnad är, hur den räknas ut och hur man kan ha med den i upphandling.

Genom att visa att en investering som kanske är dyrare initialt, men bättre ur ett miljöperspektiv, drar mindre energi och kanske har lägre underhållskostnader, kan livscykelkostnaden bli ett användbart verktyg för att köpa produkter som är bättre för miljön.

Livscykelkostnad är ett mått på vad en produkt kostar för företaget från att man köper den tills att man gör sig av med den, till skillnad från livscykelanalys, som är ett mått för en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Här hittar du Miljöstyrningsrådets LCC-guide.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.