nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Producenterna får fortsatt ansvar för avfallet

Ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter ligger kvar. När regeringen igår tog beslut om nya förpackningsförordningar gick de därmed emot avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt hushållsavfall.

  • Annons 1

Med regeringsbesluten kvarstår dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. Skillnaden är att regeringen nu skärper och förtydligar kraven på producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper, bland annat genom att införa krav på tillståndspliktiga insamlingssystem.

Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Kommunerna kommer också kunna agera som entreprenör åt de tillståndspliktiga insamlingssystemen.

Miljöminister Lena Ek.

Miljöminister Lena Ek.

Miljöminister Lena Ek säger till M&U att det finns två anledningar till att insamlingsansvaret ligger kvar hos producenterna och inte flyttas till kommunerna.

– Det första är att det har gjorts väldigt stora investeringar i de nationella insamlingssystemen, och dem ska vi ta till vara. Istället skärper vi kraven och tillsynen.

– Men det är också så att om man vänder upp och ner på hela systemet och börjar om från början så blir det inte snabbare klart. Nu kommer vi att steg för steg implementera de här besluten och det ska vara klart 2017. Om man ska börja om så tar det oerhört mycket längre tid och vi kommer att tappa väldigt mycket av miljöarbetet.

Beslutet har väckt starka reaktioner, bland annat hos Avfall Sverige som beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper.

– Regeringens egen utredare föreslog en tydlig rollfördelning, där kommunerna skulle sköta insamlingen av förpackningar och returpapper, medan producenterna skulle hanterar återvinningen. Det var ett klokt förslag, särskilt från medborgarnas perspektiv. Det hade inneburit ökad bekvämlighet, färre transporter och bättre utsortering, där både medborgarna och miljön varit vinnare, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, i en kommentar till beslutet.

Så vill regeringen vässa återvinningen

  • Elavfall. Återvinningsmålen höjs och större butiker som säljer elutrustning till konsumenter får en skyldighet att också ta emot elavfall. Med de nya kraven på producenterna och på butiksinsamling blir det lättare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elektronikavfall.
  • Förpackningar och returpapper. Kraven på producenterna skärps och ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper förtydligas. Regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför tillståndspliktiga insamlingssystem. Naturvårdsverket får till uppdrag att konkretisera bland annat hur sanktioner och tillsynsavgifter av systemet ska utformas.
  • Textilier. Regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla förslag om hanteringen av textilier. I uppdraget ingår att utforma förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut och att titta på hur krav och incitament kan utformas för att öka andelen insamlad textil.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.