nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Politiker vill öka kraven på materialåtervinning

En majoritet av riksdagskandidaterna vill skärpa kraven på materialåtervinning, enligt en enkät från Återinningsindustrierna.

  • Annons 1

I Sverige materialåtervinns 33 procent av hushållsavfallet till nya råvaror medan 50 procent förbränns i fjärrvärmeanläggningar. Det finns en stor överkapacitet i förbränningsanläggningar, vilket ofta gör det mer lönsamt att förbränna än att återvinna avfallet till nya råvaror.

En majoritet av riksdagskandidaterna anser nu att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas. Det framgår av Återvinningsindustriernas valenkät där över 70 procent av partiernas toppkandidater till riksdagen har deltagit.

På frågan: ”Anser du att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas?” svarade 87 procent av riksdagskandidaterna ja, 4 procent nej och 9 procent var tveksamma eller ville inte svara.

Vidare anser 70 procent att de privata återvinningsföretagen spelar en viktig roll för att öka återvinningen och skapa nya jobb. 56 procent tycker att fastighetsägarna också fortsättningsvis själva bör få välja vilket återvinningsföretag som ska samla in deras förpackningar och tidningar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.