nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöingenjör till Mölndal Energi

Om dig

Vi söker dig som är högskoleutbildad inom miljöområdet med inriktning mot kemi, eller motsvarande, gärna med några års erfarenhet av arbete inom dessa områden. Vi behöver en självständig, strukturerad, analytisk och positiv medarbetare med ledaregenskaper. Du ska även vara van att ta egna initiativ och samtidigt gilla att ingå som en del i ett lagarbete. Då miljöområdet är omfattande inom verksamheten är det fördelaktigt om du är bred i din kompetens.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker Miljöingenjör till affärsområde Värme och Kyla Affärsområde Värme och Kyla ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme, el och fjärrkyla. I din roll som miljöingenjör kommer du att ha ditt huvudfokus inom produktionsområdet, men kan också bli involverad i övriga delar. Du arbetar med kommunikation, analyser, rapportering och uppföljningar kring tillstånd, lagar och övrigt som kan bli aktuellt inom miljöområdet, exempelvis emissioner, kemikalier, vattenkemi. Du arbetar både internt och externt. Kontaktytorna är många, allt från myndighetskontakter, nätverk, kunskapsinhämtning till att vara den person som stödjer oss internt med kunskap. Vi har under året tagit ett nytt miljötillstånd i bruk och effekterna av det nya miljötillståndet är bla förändrade processer, ny rapportering och interna utbildningar. I detta arbete är du en viktig resurs och drivkraft. I din roll arbetar du tillsammans med övriga medarbetare både för utveckling av effektiv drift med fossilfri produktion inom nya miljötillståndet och som stöd för ledningsgruppen. När ändringar i lagstiftning och tillstånd sker är du mycket viktig för att utveckla verksamheten i samklang med omvärlden. Vi är ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Om oss

Planeten står inför den största frågan i vår tid. Klimathotet. Och det är just inom energiområdet lösningarna för framtiden ska sökas. Därför måste vi ställa om. Vi har förstått. Vi har fattat beslut. Vi är mitt i steget och från årsskiftet är Mölndal Energi ett fossilfritt företag både inom vår produktion och våra egna transporter. Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder och vi söker nu en Miljöingenjör som kan fortsätta stödja oss i att bibehålla en hög ambition i allt vi gör inom miljöområdet.
https://www.molndalenergi.se 

Kontaktperson:
Lena Olsson Ingvarson, 031-86 65 07

Annonsör Mölndal Energi

Ansökan stängd

Ansökningstiden för tjänsten har passerat.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4