nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Doktorand inom hållbara transporter

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Miljöteknik vid Avdelningen för Byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap på Akademin för Teknik och miljö vid Högskolan i Gävle är ett ämne med stark tillväxt. Vi arbetar främst med miljöfrågor knutna till teknisk utveckling. Miljöteknik erbjuder flera kurser inom olika ingenjörsprogram, och vi har två egna utbildningsprogram: Miljöstrateg och Miljöingenjör. Samverkan inom forskning och utbildning sker med regionala företag och organisationer, lärosäten i Sverige och utomlands, och med andra ämnen vid Högskolan i Gävle. Forskningen om metoder för miljöbedömning har ett tydligt livscykelperspektiv och ofta återkommande tillämpningar är byggnader, avfallshantering, energisystem och transporter. Forskningsområdet transporter och drivmedel anknyter till och kompletterar pågående forskning inom profilen Byggd miljö, bland annat kring industriella energisystem, utnyttjande av restprodukter och användning av överskottsvärme. Samtidigt finns ett starkt regionalt intresse för utveckling av fordonsanvändning och drivmedelsproduktion, både från privata och offentliga aktörer.

Anställningen är vid Avdelningen för Byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Akademin för Teknik och Miljö, och avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en doktorand med inriktning på regional tillförsel och användning av förnybara drivmedel för vägtransporter. Forskningen innebär att utveckla och tillämpa systemanalytiska metoder för att utvärdera olika värdekedjor med avseende på potential, miljöpåverkan och ekonomi. Arbetet kommer att utföras i dialog med regionalt näringsliv och offentlig sektor. Doktoranden kommer främst att arbeta med elfordon och el för vägtransporter (inkl. vätgas) i hela värdekedjan, vilket innefattar bl.a. batterier, eltillförsel, tank-/laddinfrastruktur och kundbehov. I forskningen ingår också att bidra i arbetet med att analysera samspelet mellan olika värdekedjor som tillsammans kan bidra till att uppnå fossilfria transporter.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning, i anställningen ingår även en begränsad omfattning av undervisning och administration. Det första förordnandet avser ett år. Förordnanden som doktorand får meddelas för sammanlagt högst fem år, dock inte längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Tjänsteställe är Gävle.

KVALIFIKATIONER
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjör eller masterexamen inom miljövetenskap, energi- och miljöteknik, maskinteknik eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av systemanalys (t.ex. LCA), förnybar energi och/eller transportstudier är meriterande. För att bli antagen som doktorand krävs studier på minst 240 hp varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Studenten ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska, samt visa prov på att kunna arbeta självständigt inom överenskomna ramar.

ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan senast 30 april 2019. Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning inklusive en lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa. Vid ansökan i pappersform vänligen kontakta Registrator vid Högskolan i Gävle.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Annonsör Högskolan i Gävle

Ansökan stängd

Ansökningstiden för tjänsten har passerat.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4