nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ämnesföreträdare (miljö/klimat) till Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, ref 20/19

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete och vill kombinera din kompetens inom miljö/klimat och Mellanöstern/Nordafrika-regionen?

Vi erbjuder

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter där du ingår i ett team där ni tillsammans stöttar utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

På enheten för Mellanöstern och Nordafrika (MENA) kommer du att ha en viktig roll i att ge tematisk rådgivning och stöd i hantering av insatser till ansvariga utlandsmyndigheter och enheter inom området miljö/klimat. Du kan också få ansvar för att övergripande följa en av utvecklingsstrategierna i regionen och vara länken mellan ambassaden och enheten på Sida.

Den här befattningen innebär att:

 • Ge kvalificerat stöd (rådgivning/handläggning) inom området miljö och klimat till kolleger som arbetar med framför allt det långsiktiga utvecklingssamarbetet på ambassaderna i Beirut, Amman, Bagdad och Jerusalem.
 • Medverka i framtagande av underlag till nya strategier (som beslutas av regeringen), operationalisering av strategier, rapportering och utvärderingar etc.
 • Bidra till ett integrerat arbetssätt med erfarenhetsutbyten och lärande mellan verksamheter i olika länder samt bidra till Sida’s policyarbete inom miljö och klimat.
 • Delta i Sidas kunskapsnätverk, särskilt det för miljö och klimat men också inom andra relevanta områden, för kompetensutveckling och som del i Sidas strategiska kompetensförsörjning. Här ingår även att bidra i verksövergripande arbetsgrupper med relevans för det tematiska ansvarsområdet.
 • Bidra till att jämställdhet, konflikt- och rättighetsperspektivet genomsyrar all verksamhet.
 • Medverka i framtagande av underlag och genomförande av dialog, normalt på sektor- och insatsnivå. Vid behov delta i givarsamordning samt bidra i konferenser och seminarier inom det tematiska ansvarsområdet.
 • Klimatsmart resande/kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket innefattar resor till länder i MENA-regionen, ibland med säkerhetsutmaningar.
 • Utföra andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden.

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet.

Erfarenhet

 • Minst sju års erfarenhet av utvecklingssamarbete inom ämnesområdet miljö/klimat
 • Minst tre års dokumenterat arbete i något ODA-land och/eller i utvecklingskontext
 • Erfarenhet från MENA-regionen

Kunskaper

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet och förmåga att integrera miljö- och klimat inom utvecklingssamarbetet.
 • Erfarenhet av av arbete med miljö och klimat ur ett fattigdomsperspektiv och ett tvärsektoriellt perspektiv (exempelvis livsmedelstrygghet, vatten, förnyelsebar energi -kopplat till fattigdomsminskning)
 • Erfarenhet av att driva svenska prioriteringar och universella normer.
 • Erfarenhet av arbete med kopplingen mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av att verka i konfliktmiljöer.
 • Erfarenhet av resultatstyrning.
 • Erfarenhet av arbete med civila samhället och/eller multilaterala organisationer.
 • Goda kunskaper i arabiska eller franska eller annat för regionen relevant språk
 • Arbete vid Sida

Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har god analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga. Du behöver ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga som gör att du kan dela med dig av din expertis och vägleda andra i en lyhörd dialog i komplexa frågor. Arbetet kräver att du har god förmåga att samverkan med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och att ta ansvar för att driva arbetet framåt, avgränsa och prioritera arbetsuppgifter. Du behöver också ha god förmåga till strategisk överblick och till strategiska prioriteringar, samt god förmåga att anpassa dig till föränderliga förhållanden och arbetsuppgifter.

Anställningsform och tillträde

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde 2019-05-01. Provanställning tillämpas.

Placering

Tjänsten är placerad på enheten för Mellanöstern och Nordafrika på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 20/19.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Eva Smedberg, tfn 08-698 51 79, Robert Nygård 08-698 53 32 eller Annika Otterstedt 08-698 50 28.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Om Sida och enheten.

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Enheten för Mellanöstern och Nordafrika hör till avdelningen Humasien och ansvarar för genomförandet av Irakstrategin samt – tillsammans med Enheten för Asien – tematiskt stöd till strategigenomförande enheter och utlandsmyndigheter inom avdelningen. Enheten har tematiska rådgivare inom områdena miljö och klimat, ekonomisk utveckling, garantiinstrumentet, jämställdhet, konflikthantering samt demokrati och mänskliga rättigheter. Enheten bevakar utvecklingen i MENA-regionen och fungerar som första kontakt inom Sida för dessa geografiska områden. Enheten har för närvarande 13 medarbetare.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 17 mars 2019.

Annonsör Sida

Ansökan stängd

Ansökningstiden för tjänsten har passerat.
För att se våra öppna tjänster, klicka här!

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4