nr-logo

Hållbarhet i praktiken

kemikalier
En fråga i studien handlade om vilka golvmaterial som fanns i sovrum och kök, samtidigt togs ett urinprov från den gravida kvinnan vilket analyserades för innehåll av nedbrytningsprodukter från sju ftalater.

Plastmattor – en bov med farliga kemikalier

Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier.

 • Annons 1

Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.

Studien genomfördes hos 1 764 familjer under tidig graviditet. Den visar att gravida kvinnor som bor i bostäder med PVC-golv hade högre halter av metaboliter från tre ftalater (DBP, BBzP och DEHP), jämfört med kvinnor som bor i bostäder med andra golvmaterial som exempelvis trä och linoleum.

Ju fler rum – desto högre halter 

Det fanns även ett dos-responssamband, det vill säga, ju fler rum med PVC-golv, desto högre halter av dessa ftalatmetaboliter i de gravida kvinnornas urin.

– Även om dessa kemikalier inte används lika mycket idag, så hittar vi dem i urin från alla gravida kvinnor i SELMA-studien, vilket visar att de faktiskt används. Ytterligare en komplicerande faktor är till exempel golvmaterial i en bostad har en livslängd på kanske 20–30 år, vilket innebär att vi kommer att vara exponerade och därmed ta upp dessa kemikalier under mycket lång tid, säger Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Läs hela studien här.

Läs mer: Lönsamt köra Teslataxi

Etiketter:,

Kommentarer

1 reaktion till “Plastmattor – en bov med farliga kemikalier”

 1. Jenny Adnerfall skriver:

  Enligt studien ”PVC Flooring at Home and Uptake of Phthalates in Pregnant Women” såg man en korrelation mellan en av de sju studerade mjukgörarna och plastgolv, men inte av de andra. Det finns flera skäl att ifrågasätta den koppling som görs mellan plastgolv och exponering av BBP:

  – Enligt Golvbranschen, GBR använder de stora PVC-golvleverantörerna på den svenska marknaden sedan länge (20 år) ftalater som inte berörs alls av undersökningen och som av EU bedöms vara riskfria, därför finns heller ingen anledning till oro[1].

  – Mjukgöraren BBP användes tidigare i vissa specialgolv och inte ens för riktigt gamla golv borde man därför se en korrelation mellan PVC-golv och exponeringen av BBP.

  – Provtagningarna gjordes mellan 2007-2010. Studien har vidare inte analyserat golven hos kvinnorna som deltar i studien. Därför kan man inte veta att BBP kommer från just golven och inte från andra produkter.

  – När det gäller all tillverkning av mjukgjord PVC så fasades de europeiska tillverkarna ut de lågmolekylära ftalaterna (som BBP, DBP, och DEHP) redan under 2000-talet. År 2009 stod dessa bara för 10 % av försäljningen av ftalater (den största gruppen mjukgörare).

  – Kemikalieinspektionen gjorde 2012 ett inspektionsprojektet[2] hos 21 golvföretag och man analyserade 44 prover varav 15 textila golv och 29 av PVC/annan plast/gummi. De sökte bl.a. efter tio specifika mjukgörare. BBP fanns inte i något av dessa golv. Tre ftalater återfanns; DINP fanns i 14 av golven, DIDP i tio, DEHP i fyra och mjukgöraren DINCH i två golvprover.

  – Kemikalieinspektionen pekade 2014[3] på att importerade konsumentprodukter är ett område som behöver ytterligare regleringar för att begränsa exponeringen av tillståndspliktiga ftalater. Detta behövs också för att utjämna den konkurrensnackdel som tillståndskravet innebär för varutillverkare inom EU jämfört med tillverkare utanför EU. Man påpekade att trenden för användning av mjukgörare ser olika ut i olika delar av världen. På EU-marknaden dominerar de högmolekylära ftalater (DINP, DIDP och DPHP) och andelen DEHP är relativt liten, enbart cirka 10 procent. På den resterande världsmarknaden är det istället DEHP som dominerar med nästan 50 procent av marknaden, medan andelen högmolekylära ftalater och icke-ftalater är ungefär lika stora.

  Referenser:
  1. https://www.golvbranschen.se/press-media/nyhetsarkiv/vilseledande-fakta-om-pvc-golv
  2. Kemikalieinspektionen Tillsyn 8/12 Material i inomhusmiljön – Golv https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2012/tillsyn-8-12-golv.pdf
  3. Kemikalieinspektionen ”Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Rapport från ett regeringsuppdrag” Rapport 7/14

  /Jenny Adnerfall Hållbarhetsansvarig Golvbranschen, GBR

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

 • Annonskod Huvudspalten 4