nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Pengar att söka för vattenvårdsprojekt

  • Annons 1

Regeringen har beslutat om förordningen för ett lokalt vattenvårdsstöd, LOVA. Från och med den 1 augusti 2009 kan kommuner och ideella organisationer ansöka om medel till projekt som förbättrar havsmiljön. Det kan exempelvis vara åtgärder som minskar fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, byggande av båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för avfall från båttoaletter, samt uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

– De senaste forskningsrapporterna tyder på att övergödningen av främst Östersjön håller på att avta, men mycket arbete återstår för att helt vända den negativa trenden. Med LOVA-stödet vill vi stimulera åtgärder som snabbar på minskningen av fosfor- eller kväveutsläppen och gör hav renare. Vi ställer krav på att de åtgärder som väljs ska ge mest effekt per satsad krona, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4