nr-logo

Tidningen för miljöproffs

PCB kan öka risken för bukfetma

Forskare vid Uppsala universitet har funnit ett samband mellan miljögifter i blodet och hur fett lagras i buken.

  • Annons 1

Fetma inne i buken är hälsofarligt och kan påverka om en person utvecklar diabetes eller högt blodtryck. Nu har två forskare vid Uppsala universitet funnit ett samband mellan höga nivåer av miljögiftet PCB189 och fördelningen av kroppsfett i buken.

Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin, har tillsammans med Lars Lind, professor i medicin, analyserat data från den så kallade PIVUS-studien som omfattar drygt 1 000 70-åringar i Uppsala.

Halterna i blodet av 23 olika organiska miljögifter mättes hos 70-åringarna. 300 av dem undersöktes även med magnetkamera för att se mängden fett i olika delar av buken. Forskarna upptäckte att höga halter av ämnet PCB189, som är ett svårnedbrytbart miljögift, var relaterat till en hög andel fetma i buken.

– Detta fynd kan tala för att PCB189, som även var relaterat till diabetesutveckling, kan vara av betydelse för hur fett lagras i kroppen, säger Monica Lind.

För att förstå mekanismen bakom sambandet mellan miljögiftet och bukfetman behöver forskarna ta sig vidare genom kontrollerade laboratoriestudier.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.