nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Partiklar i fokus på miljöseminarium

  • Annons 1

IVL Kunskaps årliga seminarium Tillståndet i miljön lockade i år över 100 deltagare.

IVLs forskningsdirektör Peringe Grennfelt pekade i sin trendspaning på att problemen med luftföroreningar kan skymmas av klimatfrågan trots att frågorna har ett intimt samband.

Många luftföroreningar bidrar till att öka klimateffekten. Samtidigt orsakar partiklar från förbränningsmotorer att allt fler människor insjuknar och dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktiga frågor som ofta hamnar i skymundan på grund av klimatdebatten.

Ofta kan åtgärder för att förbättra luftkvaliteten bidra till att minska klimateffekten. Det gäller inte minst åtgärder för att minska halterna av ozon som är en mer potent växthusgas än koldioxid.

– Ozonet bidrar dessutom till att minska fotosyntesen och växternas kolinbindning, berättade Peringe Grennfelt.

Professor Thomas Sandström vid Umeå universitet berättade om färska studier som ytterligare befäster farhågorna om de små partiklarnas farlighet för hälsan. Det handlar om partiklar av storlek PM 2,5 och mindre, som främst kommer från motoravgaser och som kan orsaka hjärtproblem, stroke och dödsfall.

– Vi kan konstatera en kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, liksom att barn får försämrad lungutveckling ju närmre en större motorled man bor och vistas, sa Thomas Sandström. Han pekade också på att etanol kan vara en potentiell hälsofara, men som vi inte vet något om idag eftersom etanolavgaser inte undersökts ur denna aspekt.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.