nr-logo

Hållbarhet i praktiken

P för producentansvar

Regeringens avfallsutredare vill avskaffa producenternas insamlingsansvar för förpackningar. Bakgrunden är ett snårigt system som försvårar för hushåll och kommuner. Här är utredningens fem viktigaste förslag.

  • Annons 1

I veckan lämnade Lars Ekecrantz över sin utredning om avfallssystemet till regeringen. Målet med utredningen har varit att ta fram förslag för en mer resurseffektiv, enkel och miljömässig hantering av avfall.

Förslagen:

1. Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar samt tidningar från producenterna. Många kommuner är idag frustrerade för att invånare ringer och klagar på att återvinningsstationer för förpackningar ligger långt bort, en fråga som ligger på producenterna.

– Vi slipper ha två huvudmän som har ansvar. Jag tror att det blir enklare för de som upplever det som besvärligt att gå till återvinningsstationen och lämna flaskor etcetera. Det blir bättre sorterat om man sorterar det hemma, nära sin bostad där man också slänger hushållssoporna, säger Lars Ekecrantz, regeringens särskilda utredare av avfallssystemet.

Producenterna ansvarar fortfarande för återvinningen och får betala för kommunernas insamling.

Ett alternativt förslag som går ut på att producenterna behåller helhetsansvaret har också tagits fram. Skillnaden jämfört med idag är att insamlingen då sker genom förhandsgodkända insamlingssystem som står under myndighetstillsyn.

2. Kommunerna får ansvar för att alla hushåll ska kunna sortera sitt matavfall för återvinning.

Flera kommuner har byggt biogasanläggningar som ska leverera bränsle till sopbilar, bussar och andra fordon. Men i många bostadshus saknas möjlighet att samla in matavfallet.

– Med matåtervinning återförs forsfor, kalium och svavel till åkrarna. Idag eldas en stor del av maten upp, säger Lars Ekecrantz.

3. Alla verksamheter får ansvar för att ta hand om det avfall som är jämförligt med hushållsavfall. Det kan exempelvis röra sig om matavfall, toalettavfall och pappersavfall. Därmed avskaffas kommunernas monopol för att ta hand om sådant avfall. Det öppnar upp för entreprenörer att hämta allt avfall från en verksamhet.

– Det här kan öka återvinningsgraden. Idag går det mesta till förbränning i fjärrvärmeverk och det ligger längre ned i avfallshierarkin än materialåtervinning, säger Lars Ekecrantz.

4. Kommunernas monopol på att hämta grovavfall slopas. Idag ska sådant avfall lämnas på återvinningscentraler eller så kan upphämtning beställas från kommunen. Nu kan fler entreprenörer hämta avfall som kan återbrukas.

– Jag tror att det kan gynna återanvändningen. Mycket av det som slängs, som möbler, cyklar och skidor, är i gott skick, säger Lars Ekecrantz.

5. En tydligare skillnad mellan material- och energiåtervinning skrivs in i miljöbalken.

– Vi tycker att vi i Sverige har en bra hantering genom att bränna och göra fjärrvärme av avfall men det rimmar inte riktigt med resurshushållningen i EU:s avfallshierarki. Förbränning kan vara ett bra alternativ till materialåtervinning men det ska finnas en tydlig distinktion.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.