nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Otillräckligt rustat för översvämningar

Endast tre procent av kommunerna har i hög utsträckning förberett sig för skyfall och översvämningar orsakade av en förändrat klimat. Det visar en undersökning som Folksam står bakom.

  • Annons 1

Samma vecka som en utredning om Sveriges klimatanpassning överlämnades till regeringen passar Folksam på att släppa resultatet av en enkätundersökning med landets kommuner. Även här riktas kritik mot bristande finansiering och samordning av klimatanpassningen. Kommunerna har bättre kunskap än för några år sedan, 19 av 20 kommuner jobbar idag med att anpassa den fysiska planeringen till ett anpassat klimat, men när det gäller det praktiska genomförandet är mycket oklart vilket gör att arbetet står stilla.

44 procent av de som svarat uppger att det redan i dagsläget finns bebyggelse som hotas av översvämningar. Men bara 3 procent har i hög utsträckning vidtagit de åtgärder som behövs för att undvika översvämningsskador (68 procent svarar i viss utsträckning).

Oklart ansvar

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har länge pekat på att finansieringen är en knäckfråga som är otydlig. Det gäller särskilt vem som har ansvar för att klimatanpassa redan befintliga byggnader. Även Folksams undersökning kommer fram till samma slutsats: 60 procent anser att ansvaret är otydligt när det gäller genomförande av åtgärder för klimatanpassning av befintliga byggnader.

Som försäkringsbolag vill Folksam uppmärksamma regeringen på de problem som finns eftersom det i slutändan är deras kunder som kan hamna i kläm. Om översvämningsriskerna bedöms som för stora kan det bli svårt att försäkra sitt hus framöver i vissa områden.

Detta varnade även Lotta Andersson, projektledare på SMHI, för när klimatanpassningsutredningen presenterades tidigare i veckan.

– Försäkringsbolagen säger att försäkringar gör man för sådant som är oförutsett. Men klimatförändringarnas effekter är inte okända längre.

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner och besvarades av 160. Hela undersökningen hittar du här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.