nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ologiska skatter hindrar utvecklingen av grönare drivmedel

Fackelgas ger stora utsläpp trots att syntetiska drivmedel kan framställas ur gasen. Men trots stor användningspotential hindrar höga skatter konkurrensmöjligheten.

  • Annons 1

Vad avser EU och Sverige att göra åt problemet med fackelgas i världen och även inom EU? Fossil energi blir till fossil koldioxid, utan att mänskligheten får ut något av den. Mycket stora utsläpp. Cirka 400 miljoner ton per år.

I amerikanska nyhetsinslag på TV så sägs det att det är ”150 billion cubic metres of gas” som facklas per år. Inslagen går att hitta på: http://www.youtube.com, med sökorden: ”Flare” och ”Gas”. Det är 150 miljarder kubikmeter gas. Det motsvarar energin i 150 miljoner kubikmeter dieselolja, som ger 375 miljoner ton koldioxid. Sveriges årsförbrukning är cirka fyra miljoner kubikmeter dieselolja. Det är mycket energi som facklas bort i världen varje år!

Om flytande syntetiska drivmedel producerades av gasen, transporterades till marknaden och användes i dieselfordon, skulle råoljeutvinningen kunna minskas märkbart globalt.

Ja, det blir minskningar, för det blir samma fossila koldioxidutsläpp om gasen facklas, eller omvandlas till drivmedel, som sedan förbränns i motorer. Men då ersätts ju drivmedel från råolja med drivmedel framställda ur restgaser, så den årliga råoljeutvinningen kan minskas betydligt. Då mindre råolja utvinns och förbränns per år, så minskar de årliga utsläppen av fossil koldioxid.

Som jämförelse: Då exempelvis bioetanol produceras från jordbruksprodukter, så går det åt mycket fossil energi i alla led innan bioetanolen förbränns i fordon. Bioetanol är därför ett svagare koncept för reduktion av fossil koldioxid, jämfört med att minska facklingen av gas. Bioetanol minskar utsläppen av växthusgaser med 0 till 35 procent enligt många miljöexperter. Modifierade vegetabiliska oljor som RME/FAME minskar växthusgaserna med cirka 30 till 35 procent enligt producenterna själva.

Det verkar som om Finansdepartementet och Anders Borg har beslutat sig för att beskatta syntetiska drivmedel från naturgas och restgaser till döds med start i år. 70 procent av drivmedelspriset är skatter exklusive moms. Om konkurrerande drivmedel som bioetanol och RME (raps-metyl-ester), får starkt reducerad eller ingen skatt alls, och syntetiska drivmedel beskattas som dieselolja, kan de inte konkurrera. Då lönar sig inte produktion av syntetiska drivmedel, och restgaserna fortsätter att eldas upp. Detta trots att syntetiska drivmedel är billigare att producera än till exempel RME.

Syntetiska drivmedel beskattas idag som ”dieselolja ur råolja”, men är egentligen ”omförpackad” naturgas/restgas och borde beskattas som ”naturgas för drift av motorer”, en beskattning som redan finns i lagen. Dagens beskattning ger cirka 3000 kronor per kubikmotorer mer i skatt, vilket innebär att det inte går att priskonkurrera med varken dieselolja ur råolja eller med andra alternativa drivmedel. Anläggningar som producerar syntetiska drivmedel ur restgaser kommer att vara 10 till 1000 gånger mindre än oljeraffinaderier. Den mindre skalan gör att de blir dyrare, även om råvaran är billig. Speciellt i början av teknikutvecklingen när produktionen är liten och få anläggningar finns.

Syntetiska drivmedel har enorm utvecklingspotential, och EU håller nu på med att göra en drivmedels-standard för ultra-rena, paraffiniska, syntetiska drivmedel. På sikt kommer även ”omförpackning” av fast biomassa och avfall till flytande syntetiska drivmedel för dieselmotorer. Syntetiskt jetbränsle kan göras på samma sätt.

Men i Sverige ägnar sig regeringen åt att sabotera kommersialiseringen av ny miljöteknik och produkter som är bättre för miljön! I landet där regeringen påstår sig vilja stötta företagen i miljöbranschen.

Andreas Eklund

Forsknings- och utvecklingschef

EcoPar AB

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.