nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: BP

Oljebolag som världsräddare

Genom världskrig, oljekriser och miljökatastrofer har oljebolagen lyckats framställa sig som oförtröttliga hjältar med det allmännas bästa för ögonen.

  • Annons 1

Pamela Vang, forskare vid Linköpings universitet, har följt oljeindustrins historia och analyserat de tryckta annonser som bolagen producerat under de senaste drygt hundra åren.

– Oljebolagens annonser både speglar och leder samhället samtidigt. De har varit experter på att följa trenderna och grunda sig i opinion och samhällstendenser, säger Pamela Vang som ser tre faser i oljeindustrins utveckling.

Under den första tiden sågs olja som frälsningen och lösningen på alla problem. Oljan blev ett medel för människan att kontrollera naturen. Olja kunde användas i allt från belysning, till smink, till transporter. I den andra fasen började nackdelarna ge sig till känna. Konsekvenserna av petroleumprodukterna och produktion och transport av olja på miljön presenterade sig och behövde bemötas. I den tredje fasen tvingades oljebolagen in i en form av image-restaurering genom att visa på vilka sätt de tar ansvar för sin verksamhet.

Lite om olja

Överhuvudtaget handlar oljebolagens annonser i dag väldigt lite om olja och istället om bolagens miljöengagemang, sociala engagemang och kultursatsningar.

BP ordnar till exempel en stor konsttävling varje år och stödjer utställningar på olika museer, och Shell håller i en klassisk konsertserie varje år och sponsrar olika skol- och ungdomsprojekt, något alla oljebolag gör för övrigt. De riktar sin kommunikation mot samhällsuppbyggande verksamheter.

Ett annat grepp är att oljebolagen nu omdefinierar sig själva och kallar sig energibolag som gör stora satsningar på förnybar energi.

– De är noga med att påpeka att de investerar i vätgas, biomassa, solenergi och vindkraft, säger Pamela Vang.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.