nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ökad samverkan ska vässa tillsynen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat tillsynsvägledningen på miljöområdet. Igår överlämnade de sin rapport där de föreslår en rad förbättringsförslag.

  • Annons 1

Idag har länsstyrelserna och 14 centrala myndigheter i uppgift att ge tillsynsvägledning till de myndigheter som har operativt ansvar för tillsynen på miljöområdet, främst kommuner och länsstyrelser.

Utvärderingen visar att kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, något som kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet.

Stadskontoret föreslår därför att den frivilliga samverkan som idag bedrivs inom Miljösamverkan Sverige utvecklas och utvidgas så att samsynen mellan de operativa och tillsynsvägledande myndigheterna ökar. Som en konsekvens av detta förslag föreslås att Tillsyns- och föreskriftsrådet avvecklas.

Statskontoret föreslår också att länsstyrelsernas vägledningsuppdrag begränsas samt att Naturvårdsverket får ett utökat ansvar att följa upp och rapportera om tillsynens resultat.

Hela rapporten hittar du här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.