nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökad risk för jävig miljötillsyn

Landets kommunala miljöchefer varnar för att miljötillsynen försvåras i allt fler kommuner. Anledningen är att tillsyn och drift läggs under samma nämnd. Dessutom är resursbrist ett vanligt fenomen.

  • Annons 1

Idag slås allt fler kommunala nämnder ihop i större enheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna läggs under en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd med bredare ansvar.

I en kommun kan en nämnd ha både utföraransvar för att sköta avlopp, renhållning och planärenden, samtidigt som de ska utöva tillsyn över att driften sköts enligt lag. Syftet är förstås att effektivisera förvaltningarna, men det finns en tydlig baksida – den ökade risken för jäv. När drift och tillsyn läggs under samma chef kan det bli svårt att hålla isär de olika rollerna.

Ett sådant fall är Östra Göinge kommun, som vid flera tillfällen har blandat ihop ansvarsområdena. I somras JO-anmälde den tidigare enhetschefen för miljö- och byggenheten sin chef för att vid flera tillfällen ha uppmanat honom att ändra i tillsynsbeslut och till och med ändrat själv i flera fall, men låtit hans namn stå kvar. Hon ska också ha försökt påverka honom att ta tillbaka en anmälan mot en campingplats som tagit en strand i besittning på ett sätt som strider mot strandskyddet.

Miljö & Utveckling har sökt den tidigare miljöchefen för en kommentar utan att lyckas, men enligt Sven-Inge Svensson, miljöchef i Hässleholms kommun och ordförande i Kommunala miljöchefers förening, är detta väldigt allvarligt.

– Det är inte bara jäv utan även myndighetmissbruk. Man ignorerar totalt att det finns en nationell lagstiftning och tror att kommunen kan göra som den vill, konstaterar Sven-Inge Svensson.

Organisation som brister

Även länsstyrelsen i Skåne, som utövar tillsyn över hur de skånska kommunerna sköter sin operativa tillsyn, har hittat flera problem i det sätt Östra Göinge organiserar sig. Exempelvis har kommunchefen under en period tjänstgjort som tillförordnad chef på miljö- och byggnadsnämnden. Det innebär att han har varit ansvarig både för att driva den miljöfarliga verksamheten och chef för tillsynsverksamheten samtidigt. Östra Göinge har också en väldigt tajt budget när det gäller personal på tillsynssidan.

– När vi tittade på deras behovsutredning och tillsynsplan i förhållande till uppdrag, ser det ut som att de inte har kontroll över sin verksamhet. De behöver bättre uppföljningsrutiner, både när det gäller verksamhetsstruktur och tillsynsarbete. De behöver också kvalitetssäkra verksamheten, konstaterar Göran Jansson, på länsstyrelsen i Skånes miljöavdelning.

Läs resten av artikeln i senaste numret av Miljö & Utveckling

 Här kan du prenumerera

Här kan du köpa digitalt lösnummer

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4