nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ökad risk för jävig miljötillsyn

Landets kommunala miljöchefer varnar för att miljötillsynen försvåras i allt fler kommuner. Anledningen är att tillsyn och drift läggs under samma nämnd. Dessutom är resursbrist ett vanligt fenomen.

  • Annons 1

Idag slås allt fler kommunala nämnder ihop i större enheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna läggs under en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd med bredare ansvar.

I en kommun kan en nämnd ha både utföraransvar för att sköta avlopp, renhållning och planärenden, samtidigt som de ska utöva tillsyn över att driften sköts enligt lag. Syftet är förstås att effektivisera förvaltningarna, men det finns en tydlig baksida – den ökade risken för jäv. När drift och tillsyn läggs under samma chef kan det bli svårt att hålla isär de olika rollerna.

Ett sådant fall är Östra Göinge kommun, som vid flera tillfällen har blandat ihop ansvarsområdena. I somras JO-anmälde den tidigare enhetschefen för miljö- och byggenheten sin chef för att vid flera tillfällen ha uppmanat honom att ändra i tillsynsbeslut och till och med ändrat själv i flera fall, men låtit hans namn stå kvar. Hon ska också ha försökt påverka honom att ta tillbaka en anmälan mot en campingplats som tagit en strand i besittning på ett sätt som strider mot strandskyddet.

Miljö & Utveckling har sökt den tidigare miljöchefen för en kommentar utan att lyckas, men enligt Sven-Inge Svensson, miljöchef i Hässleholms kommun och ordförande i Kommunala miljöchefers förening, är detta väldigt allvarligt.

– Det är inte bara jäv utan även myndighetmissbruk. Man ignorerar totalt att det finns en nationell lagstiftning och tror att kommunen kan göra som den vill, konstaterar Sven-Inge Svensson.

Organisation som brister

Även länsstyrelsen i Skåne, som utövar tillsyn över hur de skånska kommunerna sköter sin operativa tillsyn, har hittat flera problem i det sätt Östra Göinge organiserar sig. Exempelvis har kommunchefen under en period tjänstgjort som tillförordnad chef på miljö- och byggnadsnämnden. Det innebär att han har varit ansvarig både för att driva den miljöfarliga verksamheten och chef för tillsynsverksamheten samtidigt. Östra Göinge har också en väldigt tajt budget när det gäller personal på tillsynssidan.

– När vi tittade på deras behovsutredning och tillsynsplan i förhållande till uppdrag, ser det ut som att de inte har kontroll över sin verksamhet. De behöver bättre uppföljningsrutiner, både när det gäller verksamhetsstruktur och tillsynsarbete. De behöver också kvalitetssäkra verksamheten, konstaterar Göran Jansson, på länsstyrelsen i Skånes miljöavdelning.

Läs resten av artikeln i senaste numret av Miljö & Utveckling

 Här kan du prenumerera

Här kan du köpa digitalt lösnummer

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.