nr-logo

Tidningen för miljöproffs

plast
FOTO: Pixabay

Ökad plaståtervinning kräver nya styrmedel

För att öka plaståtervinningen i de nordiska länderna krävs en kombination av styrmedel som bidrar till en cirkulär ekonomi, det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Annons 1

Graden av plaståtervinning är låg i de nordiska länderna jämfört med andra länder. Med finansiering av Nordiska ministerrådet har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen. Utgångspunkten är en cirkulär ekonomi – att det ska vara gynnsamt för marknadsaktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp.

Rapporten (LÄNK: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:791794/FULLTEXT02.pdf) visar att producentansvarsystemet och nya skatter på produktion och konsumtion inte är tillräckligt starka. Istället krävs en kombination av styrmedel.

– När till exempel produktdesignen är avgörande för hur lätt en plastprodukt är att återvinna behövs styrmedelskombinationer som ger rätt incitament för producenter redan i designstadiet. Styrmedelsforskning visar att man kan åstadkomma detta genom att designa styrmedel som kopplas till ”återvinningsbarhetsindikatorer” för produkten, säger Magnus Hennlock på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett beslutsexperiment till chefer inom både återvinnings- och plasttillverkningsindustrin visar också på informationsbrist gällande plastavfall. Det försvagar återvinningen.

– Vårt experiment visar hur viktig informationens roll är för marknadsaktörernas beslut om man ska nå ökad plaståtervinning med en cirkulär ekonomi som mål. Vi kommer nu i ett nytt forskningsprojekt att, i en experimentell miljö med beslutsfattare från industrin och konsumenter, undersöka informationens roll och testa effekter av nya styrmedel för produktdesign som främjar ökad återvinning, säger Magnus Hennlock.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.