nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Ökad plaståtervinning kräver nya styrmedel

För att öka plaståtervinningen i de nordiska länderna krävs en kombination av styrmedel som bidrar till en cirkulär ekonomi, det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Annons 1

Graden av plaståtervinning är låg i de nordiska länderna jämfört med andra länder. Med finansiering av Nordiska ministerrådet har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen. Utgångspunkten är en cirkulär ekonomi – att det ska vara gynnsamt för marknadsaktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp.

Rapporten (LÄNK: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:791794/FULLTEXT02.pdf) visar att producentansvarsystemet och nya skatter på produktion och konsumtion inte är tillräckligt starka. Istället krävs en kombination av styrmedel.

– När till exempel produktdesignen är avgörande för hur lätt en plastprodukt är att återvinna behövs styrmedelskombinationer som ger rätt incitament för producenter redan i designstadiet. Styrmedelsforskning visar att man kan åstadkomma detta genom att designa styrmedel som kopplas till ”återvinningsbarhetsindikatorer” för produkten, säger Magnus Hennlock på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett beslutsexperiment till chefer inom både återvinnings- och plasttillverkningsindustrin visar också på informationsbrist gällande plastavfall. Det försvagar återvinningen.

– Vårt experiment visar hur viktig informationens roll är för marknadsaktörernas beslut om man ska nå ökad plaståtervinning med en cirkulär ekonomi som mål. Vi kommer nu i ett nytt forskningsprojekt att, i en experimentell miljö med beslutsfattare från industrin och konsumenter, undersöka informationens roll och testa effekter av nya styrmedel för produktdesign som främjar ökad återvinning, säger Magnus Hennlock.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4