nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökad återvinning ger störst miljönytta

FOTO: Stock.xchng

Avfallsmängderna ökar. Håller trenden i sig är avfallsmängderna fördubblade till år 2030. Ökat krav på återvinning kan vara en lösning.

  • Annons 1

Det framgår av en ny rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering som under sex år studerat över 60 olika styrmedel. Av dessa är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.

Även viktbaserad avfallstaxa leder till ökad återvinning. Dessutom behöver fler produkter utformas så att de passar att återvinna, exempelvis genom att de inte innehåller farliga ämnen och är lätta att plocka isär.

Livsstil påverkar mer

– Historien visar att det går att styra avfallshanteringen kraftigt med förbud och påbud, som exempelvis deponeringsförbud och producentansvar. Däremot är det svårare att finna styrmedel som gör att mängden avfall minskar kraftigt. Avfallsmängden verkar främst styras av den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället samt av konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil, säger Tomas Ekvall.

Slutsaten är att det inte finns ett enskilt styrmedel som kan se till att förebygga avfall. Flera styrmedel behöver kombineras och samhället måste involvera berörda aktörer.

Skatteavdrag för reparationer

I rapporten ger forskarna förslag på nya styrmedel som är intressanta att arbeta vidare med. Pantsystem och återvinningsbonusar, breddad deponiskatt och stöd till reparationer av produkter, liknande de skatteavdrag som idag ges för renovering och hushållsnära tjänster, är några av förslagen.

Naturvårdsverket kommer nu att studera hur de olika förslagen skulle kunna genomföras i praktiken och analysera konsekvenser för olika aktörer.

Läs mer i nästa nummer av M&U som har temat Avfall, ute den 13 februari.

Fakta: Forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering

Har under åren 2006-2012 forskat tvärvetenskapligt kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket och koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultaten presenteras i rapporten Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.