nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ojnareskogen på Gotland skyddas av regeringen

Regeringen går på miljörörelsens linje och föreslår att kalkfyndigheten på norra Gotland blir ett Natura 2000-område, ett av EU:s särskilt skyddsvärda områden.

  • Annons 1

Efter en segsliten och infekterad strid om det skulle bli kalkbrytning på norra Gotland, satte regeringen i dag ned foten. Om regeringen får som den vill kommer det finska bolaget Nordkalk inte att få återuppta sin verksamhet i det aktuella området i Ojnareskogen.

Myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelsen har avrått från exploatering. De har efter utredningar kommit fram till att Ojnareskogen har ett exceptionellt högt skyddsvärde. Området är ett stort hällmarksområde som saknar motsvarighet i Sverige och norra Europa och är föreslaget som nationalpark.

Många rödlistade och utrotningshotade arter lever i området. Ett exempel är gaffelfibbla som bara växer på Gotland och Öland. Andra rödlistade arter är gotlandssnok, kungsörn, havsörn, nattskärra, ängshök och falsk guldskivlav.

Vattenexperter har uttryckt sin oro för att saltvatten skulle komma in i Bästeträsk, som är Gotlands största sjö och en dricksvattentäkt.

Fem professorer i nationalekonomi har också påpekat att den ekonomiska nyttan med kalkbrytning skulle vara begränsad. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de att valet står mellan ”ett 50-tal kalkjobb” och ”bevarandet av ett av vårt lands mest skyddsvärda områden”.

Naturskyddsföreningen tackar i dag regeringen för att den visar att ”Sverige är ett land som prioriterar rent vatten och en långsiktigt hållbar utveckling”.

–- Jag hoppas att dagens beslut signalerar en start på en ny epok där jobbpolitik och långsiktigt hållbar förvaltning av naturen kan kombineras. I det här fallet rör det sig om natur som kommer att vara en tillgång för den expanderande turistnäringen på Gotland i all framtid, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.