nr-logo

Hållbarhet i praktiken

En rapport från Swedwatch visar att offentlig upphandling kan användas för att förbättra villkoren hos globala underleverantörer. FOTO: Shutterstock

Offentlig upphandling förbättrar villkor i leverantörsleden

Offentlig upphandling kan göra skillnad när det gäller att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.
- När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare till en ny rapport på temat.

  • Annons 1

Vissa verksamheter har underleverantörer i många led och i länder där korruption, miljöförstörelse och miserabla arbetsförhållanden är vardag. Att få ordning på hållbarhetsfrågor i leverantörsledet kan vara en komplicerad process. I en läsarundersökning Miljö & Utveckling genomförde under förra året uppgav över 50 procent av de som svarat att de hade problem med att säkra hållbarhetsarbetet i sin leverantörskedja.

Utmaningarna har också uppmärksammats nationellt där regeringen under förra året tog fram en politik för hållbart företagande med mål att stötta och hjälpa verksamheter.

Kan göra skillnad.

Nu har det dock visat sig att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.

– När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare till en rapport om detta.

Rapporten ”Agents for Change” tar utgångspunkt i tre fallstudier som rör produktionen av kirurgiska instrument från Pakistan, kycklingkött från Thailand och kaffe från Brasilien, alla produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare är utbredd. I det första fallet har Swedwatchs jämförande studier från 2007 och 2015 visat på förbättringar i pakistanska fabriker gällande löner, arbetstider och motverkande av barnarbete, efter att sociala krav börjat ställas av landstingen.

– Det är resultatet av ett långsiktigt engagemang. Landstingens samarbete och strukturerade system är bra exempel på hur sociala krav kan implementeras i upphandlingsprocessen och förbättra arbetsvillkoren i praktiken, säger Linda Scott Jakobsson.

Certifiering hjälper

Rapporten visar också att flera myndigheter använder hållbarhetscertifieringar när kaffe upphandlas, något som kan vara ett effektivt verktyg för att följa upp och verifiera sociala krav. ”Agents for Change” belyser flera positiva exempel på hur svenska upphandlande myndigheter arbetar med sociala krav, men många utmaningar kvarstår.

– Att bara ställa krav räcker inte. Politiker måste tillsätta resurser för att göra det möjligt för upphandlare att både genomföra riskbedömningar och följa upp kraven. Det är avgörande för att skapa verklig förändring i leverantörsleden, säger Linda Scott Jakobsson.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.