nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Oenighet när EUs klimatpolitik avgörs

I veckan fattar Europeiska rådet beslut om vilka klimat- och energipolitiska mål som ska gälla till år 2030. Utslaget styr klimat- och energiarbetet under många år framöver, men medlemsländerna har väldigt olika ingångar i samtalen.

  • Annons 1

EU-kommissionens förslag som presenterades tidigare i år och som mötet ska ta beslut om, innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, att minst 27 procent av energin ska vara förnybar samt ett mål om 30 procents energieffektivisering till 2030.

Men enligt flera olika källor råder stor oenighet bland EUs medlemsländer om var ambitionsnivån ska ligga. Att det verkligen kommer en uppgörelse ur mötet är inte självklart.

Flera öst- och centraleuropeiska medlemsländer som har en stor energianvändning från från kol menar att de får betala ett högt pris för omställningen. De är också oroliga för ett ökat beroende av rysk gas. Storbritannien och Cypern vill inte ha något bindande må när det kommer till energieffektivisering, men det vill Tyskland, Danmark och Portugal, uppger Euroactiv.

Den nya svenska regeringen vill ha ett klimatmål om om 50 procent utsläppsreduktioner till 2030 jämfört med 1990. De kommer enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet att arbeta för detta. De kommer också för att jobba för att det verkligen blir ett bindande mål kring energieffektivisering om minst 30 procent.

Mötet är också viktigt för EUs position under FNs klimatförhandlingar i Paris nästa år, som man hoppas ska innebära nya globalt bindande klimatmål.

Läs mer om de olika ländernas positioner inför mötet

(källa Euroactiv)

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.