nr-logo

Hållbarhet i praktiken

– Verktyget kommer inte att göra jobbet, men det ger en skjuts när du ska gå från analys till handling, säger Kristina Johansson, genusforskare vid Luleå tekniska universitet.

Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt webbverktyg, ”Förändringsrutan” ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

  • Annons 1

Genom att svara på sex frågor får organisationen fram en graf som visar graden av integrering och om de insatser som görs fokuserar på problem inom eller utanför den egna verksamheten.

Frågorna uppmuntrar också till reflektion över hur insatserna följs upp, vilket kan vara en hjälp i arbetet med att prioritera, ta fram handlingsplaner och göra checklistor.

– Genom att visuellt tydliggöra integreringen eller bristen av den, kan organisationer förstå varför det inte händer så mycket, trots att man tycker sig ha jobbat med jämställdhetsfrågor en tid. Verktyget kommer inte att göra jobbet, men det ger en skjuts när du ska gå från analys till handling, säger Kristina Johansson, genusforskare vid Luleå tekniska universitet.

Breddad rekrytering

Förändringsrutan är ett öppet verktyg som kan användas utan extern hjälp. Det har utvecklats tillsammans med aktörer inom skogssektorn, med finansiering från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden. En av de stora frågorna för skogssektorn och många andra mansdominerade näringar är kompetensförsörjning och breddad rekrytering.

– Genom förändringsrutan kan organisationer försäkra sig om att jämställdhetsinsatserna inte bara handlar om att informera kvinnor om branschens fördelar. Om det inte kombineras med insatser riktat mot arbetsplatskulturen och de normer som gör att bara vissa personer vill jobba där, kommer ingen långsiktig förändring att ske, menar Kristina Johansson.

Missgynnande kultur

Uppropet #MeToo där sexuella trakasserier uppmärksammats i hela världen, har enligt Kristina Johansson satt fingret på att många arbetsplatser har en missgynnande kultur som de behöver förändra i grunden.

– Nu är det mycket fokus på symptomet, och det är ett jätteviktigt första steg, men det långsiktiga arbetet handlar om att förändra det som orsakar trakasserierna. Verktyget är en metod som organisationer kan använda för att bli mer jämställda.

 Här hittar du verktyget

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.