nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläppsrätter är för billiga menar OECD.
Priset på koldioxidutsläpp är för lågt, enligt en rapport från OECD. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

Nytt EU-beslut kan förändra svensk klimatpolitik

Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige, efter att det nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

  • Annons 1

Forskningsprojektet Mistra Carbon Exit, som samordnas av IVL Svenska Miljöinstitutet, analyserar hur EU:s klimatpolitik samverkar med den svenska och drar slutsatsen att EU:s nya regelverk kommer att få mycket långtgående konsekvenser.

– Plötsligt kan 750 stora utsläppare i Sverige göra en direkt klimatnytta. Flygskatten och den svenska elexporten kan bidra till att snabbt reducera de globala koldioxidutsläppen, kommuner kan ta sitt klimatansvar och ge klartecken till nya vindkraftsprojekt, medan hushåll som exempelvis sätter upp solceller på taket eller blir delägare i vindkraftskooperativ blir våra klimathjältar, säger Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Efter mer än två års förhandlingar lyckades EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet i november komma överens om hur utsläppshandeln ska reformeras. Det kommer att ske en minskning med 2,2 procent per år av tilldelningen av utsläppsrätter, vilket betyder att utsläppstaket sänks i en snabbare takt.

Utsläppshandeln förändras i grunden

Samtidigt förändras utsläppshandeln i grunden, eftersom det införs en mekanism som automatiskt annullerar utsläppsrätter. Totalt 24 procent av överskottet läggs varje år i en bank för utsläppsrätter, kallad marknadsstabiliseringsreserven. Denna reserv får maximalt innehålla så många utsläppsrätter som auktionerades ut året innan. Resten annulleras.

– Det betyder att om ett svenskt hushåll eller företag minskar sina utsläpp av koldioxid med ett ton så kommer det, i alla fall under de närmaste åren, att leda till en annullering av en utsläppsrätt motsvarande ett ton koldioxid, säger Lars Zetterberg.

Priset för utsläpp ökar

Uppskattningar från analysinstitutet ICIS visar att mer än 2 miljarder ton utsläppsrätter kommer att annulleras år 2023. Och eftersom man tar bort en stor del av överskottet kommer priset för att släppa ut ett ton koldioxid att öka från dagens 8 euro till över 30 euro år 2023, enligt ICIS.

– EU:s handelssystem blir åter något att räkna med, och de nya reglerna underlättar för alla svenska aktörer att minska sin klimatpåverkan, säger Lars Zetterberg.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4