nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Båttrafiken står för en stor del av luftföroreningarna längs Östersjöns kuster. FOTO: Flickr/liebeslakritze

Nya rön: Båttrafiken smutsar ned havsluften

Luften längs våra kuster är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken och beräknas orsaka 10 000 förtida dödsfall varje år.

  • Annons 1

För första gången någonsin har forskare kunnat ta reda på varifrån föroreningarna i havsluften kommer. De har följt luften och de farliga nanopartiklarnas väg via mätstationer i södra Sverige och den finska skärgården ända ned till Litauen.

– Detta är första gången man har försökt uppskatta hur stor andel av nanopartiklarna som kommer från båttrafiken. Tidigare har man inte differentierat olika typer av nanopartiklar, men det är nu möjligt med ny metod, berättar Adam Kristensson, forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Tidigare trodde forskarna att havsluften längs kusterna förorenades av utsläpp från land i Nordeuropa. Nu har de kunnat konstatera att nästan hälften av de mätta partiklarna kommer från båttrafiken. Resten kommer från biltrafiken, förbränning av biomassa, industrier och naturliga partiklar från havet.

Nanopartiklar är särskilt häslofarliga beroende på att de är så små att de kan tränga djupare ned i lungorna än andra partiklar. En kubikcentimeter luft kan innehålla flera tusen nanopartiklar.

Partiklar från båttrafiken i Nordsjön och Östersjön beräknas leda till 10 000 förtida dödsfall varje år. Men uppskattningen är osäker, betonar Adam Kristensen. Därför anser han att det är viktigt att fortsätta att göra den här typen av mätningar och att skärpa lagstiftningen.

– Det är särskilt viktigt att fortsätta skärpa utsläppskraven av kväveoxider och sulfatinnehållet från skeppsbränslet, säger han.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.