nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nya regler för nollenergihus

Nya begrepp, nya referensvärden och i vissa fall något skarpare krav. Nyheterna i de nya reglerna ska underlätta projektering och säkra byggnadernas energiegenskaper på lång sikt.

  • Annons 1

Sveriges Centrum för Nollenergihus har utarbetat en ny uppsättning krav för energiklassning av nollenergi, passivhus och minienergihus. Den nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler.

– Det är många och väsentliga förändringar till det bättre i den nu reviderade versionen, säger Eje Sandberg i Sveriges Centrum för Nollenergihus, en medlemsbaserad förening som tagit över ansvaret för FEBY.

Kraven för byggnaderna ligger i princip kvar på samma nivåer för effektiv energianvändning som tidigare, men nya begrepp och nya referensvärdena vid beräkningar innebär smärre förändringar. Ibland ger de något skarpare krav och ibland mindre.

Förändringar i den nya versionen:

– bättre anpassning till byggreglerna (BBR) och med samma referensvärden som byggbranschen använder för normalt boende vilket ger jämförbara resultat.

– tröskeleffekter vid olika klimatzoner har delvis tagits bort

– skarpare viktningstal för el (2,5) och mindre skarpt krav för fjärrvärme (0,8) när olika energislag används för byggnadens uppvärmning. Därmed blir kraven teknikneutrala mellan fjärrvärmda byggnader och byggnader med vämepumpar.

– kravet för energieffektiva fönster skärps för att driva utvecklingen framåt.

– kraven för årsenergi är nu skallkrav för flertalet byggnadstyper och inte bara rekommendationer.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Branschjättar samlade för att uppnå klimatmålen

Idag överlämnade nio svenska branscher sina färdplaner för ett fossilfritt Sverige till regeringen på Rosenbad. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin tog emot planerna för hur klimatmålen ska uppnås till år 2045.

Ny forskning: Värmeböljor i hela Europa väntas öka

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

  • Annonskod Huvudspalten 4