nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nya regler för elintensiv industri

  • Annons 1

Riksdagen ändrar definitionen av vad som klassas som elintensiv industri i elcertifikatsystemet. Ändringen innebär att alla företag som vill klassas som elintensiva nu måste lämna in en ansökan till Energimyndigheten. Med de nya reglerna får fler företag chansen till minskade elkostnader.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka elproduktionen från förnybara energikällor i Sverige. Alla elanvändare bidrar till mer el från förnybara energikällor genom att betala en kostnad för elcertifikat via elräkningen. Elintensiv industri har sedan systemets start haft möjlighet att få undantag från elcertifikatkostnaden för den el som används i tillverkningsprocessen. Syftet med undantaget är att inte försämra den svenska industrins konkurrenskraft på en internationell marknad.

Med det nya systemet måste alla, alltså även de som tidigare klassats som elintensiva, lämna in en ansökan för att kunna undantas kostnaden för elcertifikat.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.