nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: UN Photo/ Mark Garten

Nya klimatavtalet: Företag och kommuner blir nyckelaktörer

I helgen skedde något historiskt: Världen fick för första gången ett rättsligt bindande klimatavtal som omfattar alla världens länder. Avtalet är en viktig seger men samtidigt otillräckligt. Företag och kommuner pekas ut som nyckelaktörer när utsläppen ska minskas.

  • Annons 1

Klimatavtalet som nu antagits av 195 länder, kommer att träda i kraft 2020. Det riktigt viktiga är avtalets inledande mål, att begränsa temperaturökningen till under 2 grader, med sikte på 1.5 grader. Det är en tydlig signal och en nyans som rymmer väldigt stora skillnader i klimateffekter. Detta har varit ett krav från de mest sårbara lågt liggande önationerna som riskerar att helt försvinna på grund av stigande havsnivåer.

Avtalet innehåller några viktiga punkter, och är svagt på andra. Skrivningarna om faktiska utsläppsminskningar lämnar övrigt att önska. Enligt Naturskyddsföreningen leder de nuvarande målen oss mot en temperaturökning på 3 grader. Därför är en viktig del en mekanism som ska säkerställa att länderna skruvar upp sina ambitioner vart femte år. Den första översynen sker redan 2018. Från EU och Sveriges sida ville man ha ett tydligare avtal när det gällde målsättningar och regler för hur länderna ska redovisa sina utsläpp. De elementen finns med i texten men är inte så starka som man hade hoppats.

Mer pengar behövs

Det är också ett svagt avtal när det gäller finansiering för att hjälpa de fattiga och utsatta länderna att ställa om sina energisystem till förnybara och för att anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat.

– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran. Men om det kommer att gå tillräckligt fort, hur övergången till ett fossilfritt samhälle ska finansieras och hur de fattiga som redan drabbas av klimatförändringarna kan skyddas är stora frågetecken, kommenterar Stefan Henningsson, klimatexpert på svenska Världsnaturfonden.

Kommuner och näringsliv viktiga

Företag och kommuner pekas ut som nyckelaktörer när utsläppen ska minskas. Enligt FN står världens städer för ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser.

Under Paris-mötet träffades borgmästare från ett 1000- tal städer från hela världen, för att anta en resolution som innebär att de stöttar en omställning mot 100 procent förnybar energi till 2050. Näringslivets möjligheter att bidra till omställningen har även lyfts fram på otaliga evenemang under Parismötet.

− Jag känner extra stort hopp för framtiden efter att ha sett ett nästan overkligt stort engagemang från företag, städer, regioner och inte minst engagerade människor i miljörörelsen inför och under mötet. Tillsammans kan vi klara klimatutmaningen, kommenterar klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Här hittar du avtalstexten

 

Etiketter:,

Kommentarer

1 reaktion till “Nya klimatavtalet: Företag och kommuner blir nyckelaktörer”

  1. Alfred Maultasch skriver:

    Ett stort avtal men verkligheten är en annan. Vindkraften motarbetas i Sverige inom energimarknaden genom att priset på el halverars när det blåser, vilka är det som sätter priset? Regeringen fortsätter med elskattehöjningar och fastighetsskatter på vindkraft. Man vill skatta bort det man inte vill ha dvs förnyelsebar energi. Tråkig men så se verkligheten ut! Man säger en sak och gör en annan.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4