nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nya etappmål satta

Regeringen har fattat beslut om 13 nya etappmål och reviderat preciseringar till samtliga miljökvalitetsmål utom ett. Syftet är att förstärka och vidareutveckla målarbetet.

  • Annons 1

– Vi fastställer nu 13 nya etappmål inom fyra prioriterade områden – luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. De följer i huvudsak de förslag som Miljömålsberedningen lämnade våren 2011. Syftet med etappmålen är att vara tydliga steg på vägen och styra mot de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås, säger miljöminister Lena Ek.

I samband med den senaste miljömålspropositionen beslutade riksdagen om ett etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som anger att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre jämfört med 1990-års nivåer. Totalt finns alltså fjorton etappmål.

Tydlighet

Etappmålen ska även tydliggöra var insatser behöver sättas in och de konkretiserar hur Sverige ska arbeta för att utveckla gemensamma regelverk inom EU och internationellt när det gäller kemikalier och luftföroreningar. Etappmålen om avfall visar på ökad resurshållning inom livsmedelsavfall och bygg- och rivningsavfall. Etappmålen för biologisk mångfald tydliggör bland annat att kunskap om ekosystemtjänster ska finnas tillgängliga vid beslut.

Förutom de nya etappmålen har preciseringarna till alla miljökvalitetsmål, förutom begränsad klimatpåverkan, reviderats. Tanken är att det ska bli tydligare vad målen innebär och användas vid uppföljning av dem.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nio av tio invånare vill att städer investerar fossilfritt

De åtgärder som invånarna i Sverige tycker att städerna bör prioritera är ökad användning av och investering i förnybar energi (37 procent), satsningar på fossilfri kollektivtrafik (25 procent) och bättre cykelvägar (21 procent).