nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ny teknik med elektrodialys minskar utsläpp

Nitrat som släpps ut i samband med ståltillverkning orsakar övergödning. I högre koncentrationer riskerar också nitratet att hamna i dricksvattnet vilket är skadligt för människan. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med stålproducenten AvestaPolarit utvecklat en ny teknik för nitratåtervinning.

  • Annons 1

Under tillverkningsprocessen av plåt i rostfritt stål används vanligen ett så kallat betbad, en blandning av salpetersyra och flourvätesyra, för ytbehandling. Syran byts ut helt eller delvis när metallhalten blir för hög eller när en stålsort kräver lägre syrakoncentrationer. Vid behandlingen av förbrukade betbad har man tidigare inte kunnat återvinna nitrater i tillräckligt stor utsträckning. I projektet mellan IVL och AvestaPolarit var målsättningen att minska nitratutsläppen och att samtidigt kunna återvinna salpetersyra.

Projekt under flera år

Arbetet med nitratåtervinningen pågick under flera år med flertalet labbtester på IVL och pilotförsök hos AvestaPolarit innan det blev dags för att bygga en demonstrationsanläggning i fullskala hos AvestaPolarit i Nyby.

– Eftersom det handlade om att urskilja joner så ansåg vi att elektrodialys skulle vara en bra teknik, säger Uwe Fortkamp, projektledare på IVL under utvecklingsfasen.

Elektrodialys är en membranteknik, där man genom filtrering kan styra urskiljningen av joner, som till exempel nitrater ur vatten. När betbadet är förbrukat används elektrodialystekniken för att behandla det syrahaltiga vattnet innan neutraliseringen. Själva urskiljningen av nitrater kom att visa sig vara relativt oproblematisk.

– Däremot blev det problem att hitta materiel som fungerade längre än ett par veckor eftersom betasyran är väldigt korrossiv och elektroderna i elektrodialysen slets ner väldigt fort, berättar Uwe Fortkamp.

55 procent

Genom tekniken med elektrodialys så återvinns mellan 80 – 90 procent av nitraterna. Även en del flourvätesyra återvinns och sammanlagt 55 procent av salpetersyran återgår till processen. I den kemiska fällningen, neutraliseringen, som fortfarande sker efter elektrodialysen behövs nu mindre kemikalier, då man tagit hand om det mesta av syran. Det har också medfört minskade utgifter.

Med den nya tekniken ser man positiva resultat för miljön.

– Man förbrukar mer energi i Nyby, men mindre sammantaget. Framställningen av salpetersyra minskar, man gör kemikaliebesparingar och koldioxidutsläppen minskar, konstaterar Uwe Fortkamp.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.