nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ny standard för energiledningssystem

  • Annons 1

En ny Europastandard inom energiledningssystem är nu klar. Standarden är en av flera komponenter som ska bidra till att effektivisera EUs energianvändning med 20 procent fram till år 2020. Det övergripande målet med den nya standarden är att bidra till effektivare energianvändning, minskade koldioxidutsläpp samt ökad kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

– Den nya standarden kan man enkelt integrera med andra ledningssystemstandarder, som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. De är alla uppbyggda med samma struktur och logik. Vi hoppas att detta ska bli ett välanvänt verktyg för alla företag som behöver se över sin energisituation och förbättra sin energieffektivitet på ett systematiskt sätt, säger Mårten Sohlman, projektledare SIS.

Den nya standarden heter Energiledningssystem (SS EN 16001) och baseras bland annat på den svenska energiledningsstandarden (SS 62 77 50) som funnits sedan 2003. SIS, Swedish Standards Institute har haft ansvaret att leda den europeiska expertgrupp som tagit fram standarden.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.